Geografie a zeměpis na škole


Planeta v roukou

Zeměpis vyučujeme na nižším gymnáziu od primy až do kvarty. V primě, tercii a kvartě činí hodinová dotace 2 hodiny týdně, v sekundě činí 1,5 hodiny týdně.

Výuku na nižším gymnáziu doplňujeme účastí na geografických vzdělávacích akcích (Svět kolem nás, návštěva Planetária).


Geografii vyučujeme od kvinty do septimy a od prvního do třetího ročníku. V každém ročníku činí hodinová dotace 2 hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku a oktávě je dle zájmu a kapacity nabízen seminář z geografie v rozsahu 2 hodiny týdně, a to přednostně pro zájemce o maturitu v tomto oboru.


V lednu pořádáme pro žáky školní kolo geografické olympiády. Úspěšní žáci, kteří postoupí a následně uspějí v krajském či národním kole, získávají výhodu při přijetí na konkrétní přírodovědné obory vysokých škol.