Geografie na škole


Zeměpis je vyučován ve všech ročnících nižšího gymnázia (od primy až do kvarty). V primě, tercii a kvartě je mu věnována 2 hodinová týdenní dotace, v sekundě je mu věnováno pouze 1,5h týdně.

Celé nižší gymnázium pravidelně 2x ročně navštěvuje geografické vzdělávací pořady, Planetu Zemi 3000Svět kolem nás.


Geografie je vyučována na vyšším gymnáziu od kvinty do septimy a od prvního do třetího ročníku. Ve všech ročnících je vzdělávacímu oboru věnována 2 hodinová týdenní dotace. Ve 4. ročníku a oktávě je dle zájmu nabízen seminář z geografie (2h/ týdně), aby zejména maturanti mohli dále rozvíjet své znalosti, schopnosti a klíčové kompetence v geografické oblasti.