Rada rodičů


kontakt

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Elišky Krásnohorské
Ohradní 55/111
140 00 Praha 4 - Michle
 
IČ:
72558342
účet:
2600217413/ 2010 (Fio banka)
 

Statutární orgán


Ing. Ludmila Cholenská
předsedkyně výboru a webmaster

Ing. Martina Jelínková
místopředsedkyně výboru

Kateřina Potužníková
členka výboru

Kristýna Randýsková
hospodářka Spolku

kontrolní komise:
Ing. Robert Kvaček
PhDr. Filip Vojtášek
Helena Fibrichová

dokumenty

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Elišky Krásnohorské

Zápis Spolku rodičů do rejstříku

Výkaz práce pro Spolek rodičů (xlsx)


závěry ze schůzí

pozvánka na 14.11.2018

zápis ze schůze dne 18.4.2018

rozpočet Gekom 17/18 schválený SRPŠ

20.9.2017 Schůze SRPŠ