Učebnice chemie


1. ročnik a kvinta:

Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 1. díl. Olomouc

Šrámek, Kosina: Chemie obecná a anorganická. Olomouc

Mareček A., Honza J.: Chemie sbírka příkladů. Olomouc

Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN

Chemie pro 4-letá gymnázia - 1. díl5879ODI.jpg5881NWJ.jpgPřehled středoškolské chemie

2. ročník a sexta:

Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 2. díl. Olomouc

Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 3. díl. Olomouc

Mareček A., Honza J.: Názvosloví organických sloučenin

Chemie pro 4-letá gymnázia - 2. dílChemie pro 4-letá gymnázia - 3. dílChemie názvosloví a sloučeninChemie v kostce II. pro SŠ

3. ročník a septima

Mareček A., Honza J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia, 3. díl. Olomouc

Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN

Kotlík a kol.: Chemie v kostce II pro SŠ

Chemie pro 4-letá gymnázia - 3. dílPřehled středoškolské chemieChemie v kostce II. pro SŠ