Přípravné kurzy ve školním roce 2020/2021


Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci a opatření PES pro oblast školství (vstup třetích osob pouze v důvodných případech + doporučená homogenita studijních skupin) jsme nuceni plánovaný lednový začátek kurzů odsunout na neurčito. Sledujte, prosím, ohledně případného začátku přípravných kurzů stránky školy.


V případě příznivé epidemiologické situace by opakovací kurzy probíhaly od ??? do března, a to:

5. třídy:
pondělí
15:00
-
17:00
 
 
úterý
16:00
-
18:00
 
 
 
 
 
 
 
9. třídy
pondělí
15:00
-
17:00
 
 
úterý
16:00
-
18:00
 

Lekce se skládá z 55 min českého jazyka a 55 min matematiky.

Cena kurzu obsahující 18 lekcí je 2500 Kč. Cena kurzu s pozdějším začátkem kvůli současné situaci by se krátila v odpovídajícím poměru. Platba by proběhla hotově na 1. hodině.

V případě zájmu zašlete organizátorce kurzů elektronicky vyplněnou přihlášku.


Kontakt na organizátorku kurzů:

Mgr. Jana Tláskalová: tlaskalova@gekom.cz, popř. telefonicky 737 149 666