Přípravné kurzy ve školním roce 2019/2020


Současná situace nám bohužel neumožňuje obnovit výuku v rámci přípravných kurzů. Finanční kompenzace za neodučené hodiny po odečtení nákladů na přípravu lekcí k samostudiu bude vrácena v hotovosti v termínu přijímacích zkoušek nebo při odevzdání zápisového lístku, případně po domluvě v září.

Děkujeme za pochopení.

Jana Tláskalová a Jana Židoňová


Kontakty na organizátorky kurzů:

Mgr. Jana Tláskalová: tlaskalova@gekom.cz, popř. telefonicky 737 149 666

Mgr. Jana Židoňová: zidonova@gekom.cz, popř. telefonicky 608 037 321


Vrácení části kurzovného za neodučenou výuku

Vrácení části kurzovného za neodučenou výuku v přípravných kurzech pro 5. ročník proběhne v den konání PZ, tedy v úterý 9. června 2020 v 8:45 před budovou gymnázia.

Jana Židoňová