Přípravné kurzy ve školním roce 2020/2021


Přípravné kurzy 2020/21

V případě příznivé epidemiologické situace by opakovací kurzy probíhaly od listopadu do března, a to:

5. třídy:  pondělí 15.00 - 17.00 od 2. 11. 2020

                úterý 16.00 – 18.00 od 3. 11. 2020

9. třídy:  pondělí 15.00 - 17.00 od 2. 11. 2020

                úterý 16.00 – 18.00 od 3. 11. 2020

Lekce se skládá z 55 min českého jazyka a 55 min matematiky.

Kurz obsahuje 18 lekcí, cena kurzu 2500 Kč. Platba proběhne hotově na 1. hodině.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci předpokládáme, že kurzy by mohly začít od ledna 2021. Cena kurzu by se krátila v odpovídajícím poměru. Bližší informace včas vyvěsíme. 


Kontakt na organizátorku kurzů:

Mgr. Jana Tláskalová: tlaskalova@gekom.cz, popř. telefonicky 737 149 666