Úspěchy ve školním roce 2020/ 2021


Kompletní přehled úspěchů žáků


Zveřejňujeme ucelený přehled úspěchů žáků školy ve všech soutěžích konaných během školního roku 2020/21.


Semifinalové kolo soutěže Máš umělecké střevo?


V letošním ročníku soutěže věnující se tématu Idol ve dnech 22. - 23. 4. uspěli dvě skupiny našich studentů.

Do finalového kola postoupili:

Klára Hamsíková & Klára Kubenková z oktávy

David Kotlín z 3.A & externista z jiné školy

V pátek 4. 6. budeme napjatě čekat na výsledky z Veletržního paláce v Praze, kde se koná závěrečné finálové kolo. Věříme v dalších úspěch našich studentů.


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce


V úterý 6. 4. 2021 a ve středu 7. 4. 2021 proběhlo online krajské kolo Olympiády v českém jazyce.

V I. kategorii obsadila Barbora Koutná (kvarta) 3. místo a postupuje do národního kola (celorepublikového finále 16. - 22. 6. 2021).

V krajském kole se Stella Lišková (kvarta) umístila na 26. místě a Kristýna Janečková (1.B) na 8. místě.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů i v národním kole.


Školní kolo biologické olympiády


Ve čtvrtek 25. 3. problěhlo školní online kolo biologické olympiády kat. A, B C a D.

Úspěšní studenti, kteří zároveň postupují do krajské online kola, jsou:

v kat. A
 
v kat. D
 
 
Klára Kolevská
(septima)
Dalibor Lubus
(sekunda)
 
v kat. B
 
Ema Veselá
(sekunda)
 
Kateřina Kolářová
(kvinta)
Tomáš František Topka
(sekunda)
 
v kat. C
 
Xenie Penížková
(sekunda)
 
Viktorie Fejfarová
(tercie)
     
         

Postupujícím žákům gratulujeme a všem ostatním řešitelům děkujeme za účast.

Na přelomu dubna a května, v době koání krajského kola, všem reprezentantům školy držíme palce.


Krajské kolo matematické olympiády


Ve středu 17. 3. se konalo krajské online kolo matematické olympiády.

V rámci kraje se v kat. Z9 umístili na:
11. místě
Veronika Roskovská
(kvarta)
 
44. místě
Stella Lišková
(kvarta)

Naše děvčata si zaslouží velkou gratulaci.


Krajské kolo geografické olympiády


Ve středu 17. 3. se konalo krajské online kolo geografické olympiády. Tato část soutěže se stala konečnou pro oba dva zbývající zástupce naší školy:

V rámci kraje se umístili na:
16. místě
Damián Heczko
(oktáva - kat. D)
 
28. místě
Xenie Penížková
(sekunda - kat. B)

Gratulajeme našim studentů k úspěšnému putovaní soutěží.


Školní kolo středoškolské odborné činnosti


V úterý 16. 3. 2021 proběhlo distančním způsobem školní kolo ve Středoškolské odborné činnosti. Studentky Adéla Macková, Klára Kolevská a Michaela Janoušková se věnovaly velmi zajímavým tématům a jimi vypracované práce byly doporučeny k postupu do krajského kola. Odborná komise byla složena z řad profesorského sboru, Ing. Marie Noskové, PhDr. Kristýny Svobodové a PhDr. Jaroslava Picky. Důležitou roli sehráli také vedoucí prací a jejich oponenti.

Adéla Macková

(septima)

Účinky propolisu a jeho využití v medicíně

Klára Kolevská

(septima)

Myxomatózní degenerace atrioventikulárních chlopní v interní veterinární medicíně malých psů

Michaela Janoušková

(sexta)

Analýza možných frustrací, deprivací a stresů pacientů s nespecifikovanými střevními záněty

Našim žákyním děkujeme za kvalitní vědeckou práci a zajímavou prezentaci výsledků svého výzkumu a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

Podrobné videoprezentace o předmětu výzkumu naleznete zde.


Školní kolo fyzikální olympiády


Ve středu 10. 3. problěhlo školní online kolo fyzikální olympiády kat. E.

Úspěšní studenti, kteří zároveň postupují do okresního online kola, jsou:
v kat. E
 
 
 
 
Andrea Emilie Kreppke
(kvarta)
Lucie Roskovská
(kvarta)
 
Veronika Roskovská
(kvarta)
Matyáš Lučan
(kvarta)
 
Štěpán Šafránek
(kvarta)
Dalibor Kostlivý
(kvarta)
 
         

Postupujícím žákům gratulujeme a v čtvrtek 22. 4., v den konání okresního kola, budeme doufat v další postup našich studentů.


Okresní kolo geografické olympiády


Ve středu 17. 2. 2021 problěhlo okresní online kolo geografické olympiády kat. B a D.

Do krajského kola postoupili z:
1. místa
Damián Heczko
(oktáva - kat. D)
 
2. místa
Xenie Penížková
(sekunda - kat. B)
 
 
O pár stupňů níže skončili na:
  4. místě
Ondřej Kujal
(oktáva - kat. D)
12. místě
Štěpán Pittner
(sekunda - kat. B)
14. místě
Kristýna Luxová
(septima - kat. D)
17. místě
Tomáš Dejl
(sekunda - kat. B)
 

Gratulujeme ke krásným umístěním. Damiánovi a Xenii 17. března přejeme mnoho štěstí v krajském kole.


Okresní kolo matematické olympiády


Ve středu 27. 1. 2021 problěhlo okresní online kolo matematiké olympiády kat. Z9. Zúčastnili se ho tři naši studenti, kteří 4. 1. 2021 postoupili ze školního kola.

Do krajského kola postoupili z:
1. - 3. místa
Veronika Roskovská
kvarta
 
4. - 8. místa
Stella Lišková
kvarta
 
 
O pár stupňů níže skončil na:
 13. - 21. místě
Štěpán Šafránek
kvarta
 

Gratulujeme ke krásným umístěním. Veronice a Stelle 16. března přejeme mnoho štěstí v krajském kole.


Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce


V podnělí 25. 1. 2021 proběhlo online obvodní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém uspěly tři zástupkyně naší školy.

V I. kategorii zvítězila Barbora Koutná (kvarta) a druhá byla Stella Lišková (kvarta). Ve II. kategorii obsadila Kristýna Janečková (1.B) 2.-3. místo. Všechny tři reprezentantky postupují do krajského kola.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů i v kole krajském.


Školní kolo geografické olympiády


Ve středu 13. 1. a 27. 1. 2021 problěhlo školní online kolo geografické olympiády kat. D a B.

Úspěšní studenti, kteří zároveň postupují do okresního online kola, jsou:
v kat. D
 
v kat. B
 
 
Damián Heczko
(oktáva)
Xenie Penížková
(sekunda)
 
Ondřej Kujal
(oktáva)
Štěpán Pittner
(sekunda)
 
Kristýna Luxová
(septima)
Tomáš Dejl
(sekunda)
 
         

Postupujícím žákům gratulujeme a všem ostatním řešitelům děkujeme za účast. 


Jan Weinert Award in English Oration


Jedná se o 2. ročník školní soutěže v mluveném projevu v anglickém jazyce, která se zaměřuje na reflexi společenských témat. Letošním tématem bylo „The New Normal“ – Nová normalita.

Studenti mohli vyjádřit své myšlenky a postoje o bouřlivém roce 2020 a svůj pohled na vývoj do budoucnosti.

Soutěže se zúčastnili studenti od kvarty až po 3. ročník VG.  Každý student si napsal a přednesl v hodinách svůj projev, z nichž pan profesor Dunn v jednotlivých třídách vybral ty nejlepší. Následně se v prosinci 2020 konalo online finále nejlepších projevů. Porota ve složení Christopher  Dunn a Lenka Janečková se rozhodla vybrat ne jednoho, ale hned šest vítězů, protože projevy byly letos mimořádně kvalitní a velmi zajímavé.

  dělené 1. místo
Andrea Emílie Kreppke
kvarta
 
Daniel Drtil
kvinta
 
Barbora Nagyová
kvinta
 
Adriana Veselková
kvinta
 
Ondřej Židkov
1.A
 
David Čížek
2.A
 

Vítězům gratulujeme, předání cen pro vítěze se uskuteční, až budou otevřeny školy.


Matematická soutěž družstev Náboj


V pátek 11. 12. se družstvo naší školy zúčastnilo soutěže Náboj.

Náš tým se umístil na:
76. místě z 90
 
     
Martina Hamplová
(sekunda)
     
Milan Handlovič
(sekunda)
     
Klára Kolevská
(sekunda)
     
Daniel Skoumal
(kvinta)
     
Veronika Skoumalová
(septima)
     
 

Gratulujeme.


Školní kolo Olympiády v českém jazyce


Ve čtvrtek 26. 11. 2020 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v Českém jazyce.

V I. kategorii uspěly a do obvodního kola postupují Barbora Koutná (kvarta) a Stella Lišková (kvarta). V II. kategorii uspěly a do obvodního kola postupují Kristýna Janečková (1.B) a Anna Krbcová (kvinta).

Úspěšným řešitelům a postupujícím do obvodního kola blahopřejeme.

Obvodní kolo proběhne ve čtvrtek v lednu 2021 dle situace prezenčně, či distančně.


Podzimní termín MAtematické SOutěže družstev


Ve čtvrtek 12. 11. problěhlo MASO - matematické soutěž družstev.

Družstva naší školy se umístila na:
17. místě ze 145
v kat. 6. a 7. tř.
20. místě ze 145
v kat. 6. a 7. tř.
 
Ema Hálková
(sekunda)
Sebastian Husák
(sekunda)
 
Nina Janotová
(sekunda)
Michael Kello
(sekunda)
 
Xenie Penížková
(sekunda)
Antonín Moškoř
(sekunda)
 
         
110. místě z 386
       
Laura Brodilová
(kvarta)
     
Jana Štusáková
(kvarta)
     
Veronika Vlčková
(kvarta)
     
 

Gratulujeme.