Učebnice matematiky


Prima až kvarta

Žákům nižšího gymnázia zapůjčuje učebnice škola. V druhém pololetí kvarty si pak studenti pořizují učebnice pro vyšší gymnázium.


Vyšší gymnázium


Učebnice

z edice Matematika pro gymnázia, nakladatelství Prometheus

 • Základní poznatky z matematiky
 • Rovnice a nerovnice
 • Funkce
 • Goniometrie
 • Planimetrie
 • Analytická geometrie
 • Stereometrie
 • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
 • Posloupnosti a řady
 • Komplexní čísla
13244M2Y.gif

Sbírky příkladů

Sbírky úloh z matematiky pro střední školy, nakladatelství Prometheus

 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 • Funkce
 • Goniometrie
 • Analytická geometrie
 • Posloupnosti a řady
13245MGQ.gif

Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, J. Petáková, nakladatelství Prometheus

13246MGZ.gif

Tabulky

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy

13247YTU.gif