Školská rada


Na základě voleb a jmenování Radou hlavního města Prahy jsou členy Školské rady Gymnázia Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55:

předseda školské rady
Ing. Robert Kvaček
místopředsedkyně školské rady
Mgr. Helena Sixtová
zapisovatel školské rady
Mgr. Filip Dušek
členové školské rady
Jiřina Růžičková
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jana Židoňová