Nabídka seminářů ve šk. r. 2023/24


Od úterý 24. 1. 16:00 do pátku 3. 2. 2023 18:00 je zjišťován zájem studentů o vypsané semináře. Studenti současné 2.A, 2.B a VI. si vybírají k dalšímu studiu dva semináře, studenti současné 3.A, 3.B a VII. si pro další studium volí seminářů pět.

Semináře si zapisujte v modulu Ankety v Bakalářích.


Nabídka seminářů pro studenty budoucích maturitních ročníků dle předmětových komisí:

Komise biologie, chemie


Nabídka seminářů pro studenty budoucího 3. ročníku a septimy dle předmětových komisí:

Komise biologie, chemie