Nabídka seminářů ve šk. r. 2021/22


Od úterý 26. 1. do neděle 7. 2. 2021 je zjišťován zájem studentů o vypsané semináře. Studenti současné 2.A a VI. si vybírají k dalšímu studiu dva semináře, studenti současné 3.A a VII. si pro další studium volí seminářů pět.

Semináře si zapisujte v modulu Ankety v Bakalářích.


Nabídka seminářů pro studenty budoucích maturitních ročníků dle předmětových komisí:

Komis biologie, chemie


Nabídka seminářů pro studenty budoucího 3. ročníku a septimy dle předmětových komisí:

Komise biologie, chemie