Český jazyk a literatura na škole


Český jazyk a literatura je vyučován po celou dobu studia na čtyřletém i osmiletém gymnáziu v rozsahu 4 hodin týdně, z toho 1 půlená. V primě a v maturitních ročnících se jedná o 5 hodin týdně, z toho 1 půlená.

V primě si žáci mohou volit dramatickou výchovu.

Pro 3. ročníky a septimu, stejně jako pro 4. ročníky a oktávu jsou nabízeny volitelné semináře s tématikou literární, lingvistickou a k problematice mluveného projevu.

Žáci se mohou zapojit do různých oborových soutěží, jako jsou Olympiáda v českém jazyce, Česká lingvistická olympiáda, Čtení v Café Louvre, Jsem lepší než Švejk.