Výuka


Hodnocení 

   Veškeré hodnocení žáků ve francouzském jazyce probíhá na procenta. Tzn. v Bakalářích se nebudou zobrazovat známky 1-5, ale procenta (body) 0-100. Dle následující tabulky si je můžete přepočítat na konkrétní známku.

   Platnost pro všechny třídy u obou vyučujících francouzštiny.

 

PROCENTA   ZNÁMKA
100 - 88 %   1
87 - 74 %   2
73 - 60 %   3
59 - 46 %   4
45 - 0 %   5

Hodnocení ústního projevu (p. prof. Chottous)
 

1 (lepší/průměrná/horší)

97 / 94 / 91

1-

88

2 (lepší/průměrná/horší)

84 / 81 / 78

2-

74

3 (lepší/průměrná/horší)

70 / 67 / 64

3-

60

4 (lepší/průměrná/horší)

56 / 53 / 49

4-

46

5 (lepší/průměrná/horší)

42 / 21 / 0

 

Do celkového hodnocení se počítá kromě známek z ústního a písemného projevu také veškerá aktivita a spolupráce v hodinách.