Pravidelné akce pro nižší i vyšší gymnázium


Kutná Hora a Kouřimsko (čtvrtek 14. 9. a pátek 15. 9. 2023)

V půlce září jezdí třída sekunda na dvoudenní literárně-vlastivědnou exkurzi do Kutné Hory, Kouřimi a Kostelce nad Černými lesy.

Žáci navštíví v Kutné Hoře České muzeum stříbra a prohlédnou si město. Dále navštíví mohylu bitvy u Lipan. Přenocují na zámku v Kostelci nad Černými lesy. A druhý den v Kouřimi uvidí město se středověkým opevněním, vyjdou na Starou Kouřim a Lechův kámen a zhlédnou kostela s unikátní zvonicí, Muzeum Kouřimska a kouřimský skanzen.


Pražský hrad a Hradčany

V zimě navštíví žáci sekundy areál Pražského hradu s katedrálou. Cestou si prohlédnou i pamětihodnosti Hradčan a Nového Světa.


Návštěva Poslanecké sněmovny

V tercii navštíví žáci Poslanckou směnovnu a po prohlídce areálu pobesedují s jedním z poslanců o jeho činnosti.


Veletrh fiktivních firem

V rámci výuky finanční gramotnosti a světu práce realizují žáci tercie projekt Veletrh fiktivních firem. Cílem je vytvořit si prezentaci své fiktivní firmy a vyzkoušet si základy pro podnikání.

Se školou spolupracuje na projektu firma Market Vision.


Památník Lidice a Buštěhrad

tercii vyrazí žáci navštívit Památník Lidice. Oblast je spojena také s tvorbou spisovatele Oty Pavala, a tak zhlédnou i Buštěhradské muzeum Oty Pavla. V posledních se k exkurzi přidává i prohlídka vědeckého pracoviště Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě.


Program Post Bellum

Žáci vyššího gymnázia se pravidelně účastní zážitkových workshopů organizace Post Bellum. Při nich se seznamují nejen s historickými reáliemi a událostmi minulého století, ale jsou také vedeni k hlubšímu zamyšlení se nad jejich příčinami a následky. Žáci se tak mohou vcítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomovými okamžiky 20. století procházeli na vlastní kůži.