Zeměpisné vzdělávací pořady


Planeta Země 3000

10037NTg.jpgPlaneta Země je vzdělávací pořad zeměpisně-přírodovědného charakteru, který umožňuje poznat pro Evropana exotická místa naší planety. Spojením projekce fotografií, videoprojekce a odborného výkladu v podání účastníků a tvůrců pořadu vznikla vítaná vynikající a zároveň zábavná metoda zprostředkování informací a zážitků studentům všech věkových kategorií.

Více informací pod odkazem zde.

Projekce ve školním roce 2019/ 20 je určena pro nižší gymnázium a proběhne ve středu 23. 10. 2019 ve Světozoru na téma Kolumbie.


Svět kolem nás

10038NjQ.pngProjekt Svět kolem nás postupně představí nejzajímavější kouty naší planety. Program tvoří fotografie, videomateriál a autentická hudba a zvuky. Program moderují dva moderátoři, kteří se expedice do určitého místa osobně zúčastnili. Cílem pořadu je poskytnutí znalostí ze zeměpisu a dalších přírodovědných oborů a rozšíření všeobecného přehledu, to vše poutavou formou.

Více informací pod odkazem zde.

Projekce ve školním roce 2019/ 20 je určena pro nižší gymnázium a proběhne v dubnu 2020 v Modřanském biografu na téma Čina - říše za Velkou zdí.