Hudební výchova na škole


HUDEBNÍ VÝCHOVA  VÍCELETÉHO GYMNÁZIA


Je vyučována ve všech ročnících nižšího gymnázia /od primy do kvarty/. Tomuto předmětu je od primy do kvarty věnována jednohodinová dotace.

Nižší gymnázium jednou ročně navštěvuje koncert České filharmonie.

Hudební výchova je vyučována na vyšším gymnáziu od kvinty do sexty. Žák má možnost zvolit si dle zájmu hudební či výtvarnou výchovu /tzn. výuka, že probíhá s polovinou žáků/. Od kvinty je tomuto oboru věnována dvouhodinová týdenní dotace.

Vyšší gymnázium navštěvuje koncerty ČF nebo FOK jednou ročně.

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA


Hudební výchova na čtyřletém gymnáziu se vyučuje od prvního do druhého ročníku. Žáci si volí dle zájmu mezi hudební a výtvarnou výchovou /výuka probíhá přibližně s polovinou žáků /. Hudební výchově je věnována dvouhodinová týdenní dotace.

První a druhé ročníky navštěvují jednou ročně koncert ČF nebo FOK.

 

MATURITA Z ESTETICKÉ VÝCHOVY – HUDEBNÍ 


maturitní témata

poslechové skladby