Exkurze


Sklárna Slavia a Muzeum skla v Novém Boru

V rámci výuky anorganické chemie a chemické technologie v 1. ročníku pořádáme exkurzi do sklárny Slavia a Muzea skla v Novém Boru. Studenti si mohou vyzkoušet vyfouknout si vlastní džbán či mísu, seznámí se podrobněji s výrobou skla, ve výrobní prodejně si mohou zakoupit dárek. V muzeu je pak čeká přehled historie výroby skla v ČR.


Exkurze do Cukrovaru a Lihovaru v Dobrovicích

V rámci výuky biochemie a biotechnologie pořádáme exkurzi do Cukrovaru a Lihovaru v Dobrovicích. Studenti zde vidí celý technologický postup výroby cukru z cukrové řepy, která má v Čechách dlouholetou tradici. V rámci exkurze se dozví o provázanosti výroby cukru a lihu, který se dále zpracovává na technický či velejemný, dále zde probíhá výroba vápenného mléka a metanu. Součástí exkurze je i návštěva Muzea historie cukrovarnictví a lihovarnictví.


Vědecký jarmark

Studenti prvních ročníků se každoročně v doprovodů pedagogů zúčastní Vědeckého jarmarku, který pořádá VŠCHT, ČVUT. Tato akce je určena nejen pro školy, ale i pro širokou veřejnost. Jarmark doprovází přednáškový cyklus v budově VŠCHT. Letos jsme shlédli přednášku na téma Bioluminiscence. Dozvěděli jsme se také, jak se vyrábějí kosmetické přípravky, parfémy nebo třeba, který chléb je zdravější a proč nepít coca-colu. Vyzkoušeli jsme si, jak se chová kapalný dusík či tzv. ne-newtonova kapalina.


Hornické muzeum

Pro studenty kvarty a 1. ročníků pořádáme exkurzi do Hornického muzea v Příbrami.

cáchovnaProhlídkový areál A "Ševčinský důl" začíná vstupním objektem bývalých sypů, s expozicí nazvanou "Tradiční řemesla a průmysl na Příbramsku" a dále pokračuje stálou výstavou "Hornické a hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích". V budově tzv. hornické cáchovny z roku 1880 je umístěna expozice "Z dějin příbramského hornictví", zachycující zdejší báňskou a hutnickou činnost od pravěku až do ukončení těžebních prací koncem 20. století.

 

Prohlídkový areál B "Důl Anna" v prostoru dolu Anna, zaraženém v roce 1789, začíná cáchovnou dolu Anna s expozicí o hutnictví a úpravnictví.

dul anna 2důl Anna

Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka historického důlního díla.

Prohlídka pokračuje ve strojovně dolu Anna s technickou památkou, jedním z nejvzácnějších exponátů Hornického muzea na Březových Horách, parním těžním strojem Breitfeld & Daněk z roku 1914.

Parní těžní stroj ve strojovně dolu AnnaParní těžní stroj Breitfeld-Daněk z roku 1914

Další část prohlídky začíná v nejnižším podlaží cáchovny dolu Anna, odkud se sfárá speciálním výtahovým zařízením do podzemí. Historické důlní dílo, tzv. Wasserlauf - vodní patro, vznikalo postupně od 16. do 19. století jako součást vodního systému určeného k pohonu důlních a úpravenských zařízení. Podzemní chodba v délce 750 m spojuje důl Anna s dolem Vojtěch. Trasa je zčásti vedena po kovových roštech umístěných nad podlahou chodby, po níž protéká voda. Během prohlídky lze spatřit unikátní komory vodních kol, historické dobývky a rudní komíny.Prohlídka je fyzicky náročnější (na výstupu z podzemí je 156 schodů).

Prohlídkový areál C "Důl Vojtěch" je situován do objektu dolu Vojtěch, zaraženého roku 1779. Na závěr prohlídky této trasy mají návštěvníci možnost projít 330 m podzemím, historickou Vodní štolou Annaz 18. století, a dostat se až na důl Anna.