Klub mladého diváka


Za 650  mají studenti vyššího gymnáziakvarty nárok na lístky na 6 divadelních představení za rok (informace viz přihláška [doc] a nástěnka KMD v 1. patře u ředitelny).

Volba představení je umožněna studentům po zaplacení ročního příspěvku (obvykle do poloviny září příslušného roku) a probíhá formou závazné ankety na bakaweb.gekom.cz v sekci ankety (přístupové kódy a hesla vydávají třídní učitelé).

Termíny představení (student si v každém vybere 1 představení, termíny mohou být operativně upraveny) jsou obvykle následující:

  1. říjen
  2. listopad
  3. prosinec a leden
  4. únor
  5. březen a duben
  6. květen a červen

Platba pro školní rok 2019/2020:

  • účet: 2601504617 / 2010
  • variabilní symbol platby: ******50

****** = šestimístný kód žáka

  • Do poznámky pro příjemce uveďte jméno přihlašovaného žáka.
  • V případě nejasností přijďte na konzultaci k p. Filipu Duškovi.

Jakékoli další informace naleznete na nástěnce vedle ředitelny či přímo u p. Filipa Duška (školní knihovna v 1. patře).