Klub mladého diváka


V 6. (poslední) nabídce KMD 2023/2024 (květen) se můžete těšit na představení:

Ti, kdo nebyli v divadle v dubnu, si nyní vyberou dvě představení. Nabídka bude k dispozici v anketách v Bakalářích od 9. 4. do 6. 5. 2024.


V 5. nabídce KMD 2023/2024 (duben) jsou tato na představení:

  • středa 3. 4. 2024 od 19:00 (DIVADLO V DLOUHÉ) - Eugene Gladstone O'Neill: Cesta dlouhým dnem do noci
  • pondělí 8. 4. 2024 od 19:00 (DIVADLO NA JEZERCE) - Timur Vermes: Už je tady zas!
  • čtvrtek 11. 4. 2024 od 19:30 (D21) - Ladislav Fuks / Kateřina Menclerová: Spalovač mrtvol
  • pátek 12. 4. 2024 od 19:00 (NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA) - Karel Čapek: Hordubal
  • pátek 26. 4. 2024 od 19:00 (STAVOVSKÉ DIVADLO - SOUBOR NÁRODNÍHO DIVADLA) - Choderlos de Laclos: Nebezpečné známosti

Ve školním roce 2023/2024 mají studenti vyššího gymnáziakvarty za 750 Kč nárok na lístky na 6 divadelních představení za rok (informace viz přihláška [doc] a nástěnka KMD v 1. patře u ředitelny). Vyplněnou přihlášku přineste p. Filipu Duškovi.

Volba představení je umožněna studentům po zaplacení ročního příspěvku (obvykle do poloviny září příslušného roku) a probíhá formou závazné ankety na bakaweb.gekom.cz v sekci ankety (přístupové kódy a hesla vydávají třídní učitelé).

Platba pro školní rok 2023/2024:

  • účet: 2601504617 / 2010
  • variabilní symbol platby: ******50

****** = šestimístný kód žáka

  • Do poznámky pro příjemce uveďte jméno přihlašovaného žáka.
  • V případě nejasností přijďte na konzultaci k p. Filipu Duškovi.

Jakékoli další informace naleznete na nástěnce vedle ředitelny či přímo u p. Filipa Duška (školní knihovna v 1. patře).