Klub mladého diváka


V 4. nabídce KMD 2023/2024 (únor a březen) se můžete těšit na představení:

Vybírejte si představení v anketách v Bakalářích od 24. 1. do 23. 2. 2024.


Ve školním roce 2023/2024 mají studenti vyššího gymnáziakvarty za 750 Kč nárok na lístky na 6 divadelních představení za rok (informace viz přihláška [doc] a nástěnka KMD v 1. patře u ředitelny). Vyplněnou přihlášku přineste p. Filipu Duškovi.

Volba představení je umožněna studentům po zaplacení ročního příspěvku (obvykle do poloviny září příslušného roku) a probíhá formou závazné ankety na bakaweb.gekom.cz v sekci ankety (přístupové kódy a hesla vydávají třídní učitelé).

Platba pro školní rok 2023/2024:

  • účet: 2601504617 / 2010
  • variabilní symbol platby: ******50

****** = šestimístný kód žáka

  • Do poznámky pro příjemce uveďte jméno přihlašovaného žáka.
  • V případě nejasností přijďte na konzultaci k p. Filipu Duškovi.

Jakékoli další informace naleznete na nástěnce vedle ředitelny či přímo u p. Filipa Duška (školní knihovna v 1. patře).