Tělesná výchova na škole


Naše škola sice nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, to však neznamená, že by naši studenti pohybově strádali. Máme k dispozici hned 5 sportovišť, která při výuce TV využíváme. Vzhledem k časové náročnosti přesunu do některých sportovišť probíhá výuka ve dvou hodinových blocích, a to výhradně v okrajových hodinách. Všechna sportoviště jsou vybavena standardním hygienickým zázemím (šatnami, toaletami, umyvadly a sprchami). Více pod odkazem "MÍSTA, KDE CVIČÍME".


rozpis tělocvičen

Protože se na jednotlivých místech spravedlivě střídáme, máme vytvořený přehledný a snadno dostupný rozpis, který striktně dodržujeme. Rozpis je také k nalezení přímo ve škole na nástěnce v mezipatře.

aktualizováno 1. 3. 2023

ropzis TV březen - červen 23


sportovní kurzy a akce

Pro studenty sekundy, kvinty 1. ročníků pořádáme povinné lyžařské kurzy. Se sekundou pravidelně jezdíme do Krkonoš, kde se soustředíme na výuku sjezdového a běžeckého lyžování. Kvintánům a 1. ročníkům nabízíme rakouská střediska v Alpách, výuka zde probíhá na sjezdových lyžích a se souhlasem vedoucího kurzu i na snowboardech. Naše škola je výjimečná i dalším lyžařským kurzem nabízeným žákům tercie. S těmi od školního roku 2019/ 20 jezdíme do českých hor, pro všechny zde probíhá výuka sjezdového lyžování a dále žáci povinně volí mezi výukou snowboadingu či běžeckého lyžování. Více informací pod odkazem "LYŽAŘSKÉ KURZY".

Pro studenty septimy 3. ročníků pořádáme povinné letní sportovní kurzy. Kurzy nabízíme ve 3 variantách, a to ve formě ryze vodáckého kurzu na českých řekách, sportovně kombinovaného kurzu, kde se zaměřujeme na širší záběr (cyklistika, vodáctví, orientační běh, badminton) a kurzu sportovních her a aktivit . Více informací pod odkazem "LETNÍ KURZY".

Studenti maji možnost během školního roku se zúčastnit i několika sportovních akcí. Těmi největšími jsou 2 sportovní dny pro nižší a vyšší gymnázium. Dále mohou změřit síly s ostatními třídami na turnajích přehazované, volejbale ledním hokeji.

Naše škola se pravidelně účastní i meziškolních turnajů (Poháru pražských škol) ve fotbale, florbale beachvolejbale.