Francouzský jazyk na škole


Bonjour à tous

   13731YjA.jpg Výuka francouzského jazyka probíhá v osmiletém cyklu od sekundy do oktávy a ve čtyřletém cyklu ve všech ročnících. Studenti posledních a předposledních ročníků obou cyklů mohou využít nabídky semináře francouzské konverzace s rodilým mluvčím.

   Pro studenty organizujeme jednou za tři roky jazykově kulturní poznávací zájezd do frankofonních zemí.

   Spolupracujeme s naší partnerskou školou ve Francii (Institution Saint Louis Saumur), kam mohou studenti odjet na jazykovou studijní stáž v délce trvání od osmi týdnů do šesti měsíců. Se stejnou školou pořádáme vzájemné několikadenní výměnné pobyty. Na krátké návštěvy k nám jezdí taktéž studenti z švýcarského gymnázia (Gymnase de la Cité) z Lausanne.

   Studenti mají možnost přihlásit se na nepovinný předmět, který je přípravou na složení mezinárodní zkoušky Delf.