Školní jídelna


vedoucí školní jídelny:


Kateřina Štěpánková
tel.: 241 080 279

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz

 


informace o stravování


Provozní řád školní jídelny

Rodiče žáků majících zájem o stravování ve školní jídelně Gymnázia E. Krásnohorské (dále jen ŠJ), vyplní řádně přihlášku ke stravování, v případě platby bankovním převodem uvedou své číslo účtu a svůj telefonní kontakt pro případ eventuálních dotazů.


placení a odhlašování

Úřední hodiny vedoucí ŠJ jsou zveřejněny na dveřích kanceláře. Pokud není vedoucí ŠJ během dne v kanceláři, je k zastižení v kuchyni.

Cena stravného činí pro žáky nižší gymnázia 40 Kč a žáky vyššího gymnázia 42 Kč. Jednotná platba stravného na měsíc činí u NG 800 Kč a u VG 840 Kč.

Stravné na září nově příchozí student školy zaplatí hotově v kanceláři školní jídelny, stvrzenku dostane na vyžádání. Nevyčerpaná suma se posouvá do dalšího měsíce. Na konci školního roku bude přeplatek vrácen na účet. Studenti platící hotově si přeplatek mohou vyzvednout osobně, nezletilí pak se souhlasem rodičů. Během školního roku si student nevyzvedává s konta žádnou částku, pouze na žádost rodičů.

Zájemci o platbu běžným účtem si vyžádají u vedoucí ŠJ přidělení variabilního symbolu (dále jen VS) a platby mohou odesílat na číslo účtu 2701504614/ 2010.

Rodič si na svém účtu zavede trvalý příkaz na deset srážek, první proběhne v srpnu na září a poslední v květnu na červen, nebo bude na výše uvedený účet pod přiděleným VS posílat jednorázové platby každý měsíc nejpozději do 20. dne v měsíci. Při opakovaně zpožděné platbě po termínu (po 20. dnu měsíce), může být strávník vyloučen ze stravování. Platba převodem bez žádného nebo nesprávného VS nebude přiřazena. Je nutné počítat s tím, že banky mají na přesun peněz až 5 pracovních dnů, a proto je třeba zadat platbu včas. Případné přeplatky budou vráceny na účet během července.

Strávník nebo odpovědný zástupce nezletilého je povinen nahlásit vedoucí ŠJ veškeré změny (např. změnu účtu, přerušení nebo ukončení studia, pozastavení plateb).

V případě absence je třeba oběd odhlásit. První den lze oběd vydat do přinesené gastronádoby, v další dny neodhlášený oběd propadne. O prázdninách a plánovaných dnech volna jsou obědy odhlašovány automaticky. Po ukončení studia musí sám plátce zrušit na svém účtu příkaz.


čip

Strávníkovi bude prodán čip za 90 Kč na celou dobu stravování a v případě ztráty čipu je strávník nucen zakoupit si čip nový.


výběr jídla

ŠJ nabízí výběr ze tří jídel, první a druhé jídlo je teplé, třetím jídlem je studený salát s pečivem. Denně mají studenti k dispozici mléko nebo ovocný čaj, které jsou v termosu již od velké přestávky a jsou průběžně doplňovány.

Po zaplacení stravného má každý strávník automaticky nastavený oběd číslo 1. Jinou volbu může učinit prostřednictvím objednacího boxu den předem do 14:00, telefonicky na číslo 241 080 279 v příslušný den do 8:00 nebo emailem na adresu jídelna@gekom.cz v příslušný den do 8:00.


výdej obědů

U výdeje obědů je k dispozici pouze jeden snímač čipů, a proto musí student vyčkat na pokyn kuchařky, která sleduje snímač a vydá oběd podle čísla, které snímač hlásí a ukazuje. Teprve poté může přiložit čip další strávník. Pokud musí student z jakéhokoli důvodu přiložení čipu opakovat, hlásí snímač "druhý pokus". Pokud si student oběd neobjednal, hlásí snímač "není objednáno". V obou uvedených případech bude student odeslán k vedoucí ŠJ, kde mu bude vystaven lístek s číslem navoleného oběda (dle záznamů z počítače).

V případě jakýchkoli problémů (s objednacím boxem, s odhláškou oběda, s finančním krytím apod.) se může obrátit na vedoucí ŠJ. Pokud student zapomene čip, vyzvedne si lístek v kanceláři ŠJ a oběd si může odebrat.  Jakékoli problémy mohou rodiče řešit s vedoucí ŠJ také telefonicky denně v době 12:00 - 14:00. Telefon do kanceláře vedoucí ŠJ 241 080 279.


volba oběda po internetu

Všichni strávníci jsou zaregistrováni: uživatel=příjmení strávníka, př. Novák Jan zadá "novak", více shodných příjmení se rozlišují přidáním dalšího písmene ze jména, př. Novák Radek zadá "novakr" , Novák Roman zadá "novakro". Uživatele můžete kdykoli změnit v kanceláři jídelny. Dále mají všichni strávníci jednotné HESLO 1234 to si sami na internetu změní. Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci "Nastavení uživatele".

Objednávání stravy na adrese:      www.strava.cz

Zde zvolte v sekci "Strávník" položku "Objednávání stravy". V dalším dialogu zvolte položku "Přihlášení uživatele", vyplňte a potvrďte číslo zařízení, 1950 a jste přihlášeni do své jídelny. Vyplňte a potvrďte položky, "Uživatel" "Heslo", jste přihlášeni do systému, potvrďte položku "Objednávky stravy", proveďte změny a uložte potvrzením položky "Odeslat". Ze systému se odhlaste potvrzením položky "Odhlášení uživatele". Vámi navolené změny se následující den po osmé hodině stahují do PC, po ukončení výdeje tj. po 14:00 se aktuální stav odesílá zpět na internet, kde si můžete  zkontrolovat, zda se vámi navolené změny uložili. V případě neuložení si ověřte, zda jste na následující den nevolili až po 14:00, nebo zda není malé konto. Nesrovnalosti řešte v kanceláři ŠJ.

 

Máme všichni zájem, abychom měli samé spokojené strávníky, kterým u nás chutná.


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz