Učitelský sbor


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


Mgr. Karel Bednář
ředitel školy, matematika
241 080 272

PaedDr. Ilona Blažková
anglický jazyk, dějepis, výchovná poradkyně
241 080 280

Mgr. Kateřina Borovičková
výtvarná výchova
241 080 298

Mgr. Karel Bříza
informatika a výpočetní technika
241 080 276

Mgr. Kateřina Burgetová
český jazyk, výtvarná výchova
241 080 298

Christopher Dunn
anglický jazyk
241 080 286

Mgr. Filip Dušek
třídní učitel III., český jazyk, společenské vědy
241 080 282

RNDr. Blanka Fabriková
třídní učitelka IV., anglický jazyk, fyzika, matematika
241 080 287

Mgr. Jakub Fajfr
třídní učitel V., matematika, tělesná výchova
241 080 288  

Anke Fillibeck
německý jazyk
241 080 288

Ing. Gabriela Gaudlová
třídní učitelka I., český jazyk, tělesná výchova
241 080 282

Mgr. Karel Chottous
francouzský jazyk
241 080 289

Mgr. Eva Chmelařová
anglický jazyk, německý jazyk, dějepis
241 080 286

Mgr. Lenka Janečková
anglický jazyk, společenské vědy
241 080 286   

PhDr. Zuzana Korcová
třídní učitelka II., německý jazyk, matematika
241 080 288


Nathalie Lamandé
francouzský jazyk
241 080 289

PhDr. Martin Mejzr
třídní učitel VII., biologie, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Jana Moravcová, Ph.D.
třídní učitelka 3.A, německý jazyk, tělesná výchova
241 080 282

Ing. Marie Nosková
chemie
241 080 284

Mgr. Kateřina Odcházelová
německý jazyk
241 080 282

Mgr. Dana Pařízková
český jazyk, francouzský jazyk
241 080 289

Mgr. Blanka Pešková
třídní učitelka 2.B, matematika, fyzika
241 080 288

Mgr. Klára Pflegerová
školní psycholožka
241 080 294

PaedDr. Jaroslav Picka
třídní učitel VIII., český jazyk, společenské vědy
241 080 283
Mgr. Nela Randová 
třídní učitelka 3.B, biologie, zeměpis
241 080 290

Ing. Roman Sixta 
informatika a výpočetní technika
241 080 276

RNDr. Martina Skuhravá
třídní učitelka 1.A, anglický jazyk, matematika
241 080 287 

Mgr. Markéta Smetanová
hudební výchova
241 080 289  

Mgr. David Staněk
dějepis, společenské vědy
241 080 283

PhDr. Kristýna Svobodová
třídní učitelka 4.A, chemie, biologie
241 080 284

PhDr. Jiří Šlédr
školní psycholog
241 080 280

Mgr. Jana Škvorová
zeměpis, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Jan Šperling
anglický jazyk, fyzika
241 080 286

Mgr. Martin Švejnoha
zástupce ředitele školy, zeměpis, tělesná výchova
241 080 273

Mgr. Jaromír Tkadleček
český jazyk, společenské vědy
241 080 282

Mgr. Jana Tláskalová
třídní učitelka 2.A, matematika, fyzika
241 080 290

PaedDr. Jana Třeštíková
zástupkyně ředitele školy, matematika
241 080 274    

PhDr. Josef Tvrský
dějepis

241 080 283


RNDr. Alena Volfová
matematika, biologie
241 080 290 

Mgr. Alžběta Anna Zelingrová
třídní učitelka VI., chemie
241 080 284 

Mgr. Jana Židoňová
anglický jazyk, společenské vědy

241 080 286


Mgr. Tomáš Žilinčar
informatika a výpočetní technika, fyzika
241 080 288

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz