Učitelský sbor


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


Mgr. Joanna Bárta
anglický jazyk
241 080 286

Mgr. Karel Bednář
ředitel školy, matematika
241 080 272

Mgr. Kateřina Borovičková
výtvarná výchova
241 080 298

Mgr. Štěpán Braňka
anglický jazyk
241 080 286   

Mgr. Karel Bříza
informatika a výpočetní technika
241 080 276

Mgr. Kateřina Burgetová
třídní učitelka V., český jazyk, výtvarná výchova
241 080 298

Mgr. Jana Doležalová
fyzika
241 080 288

Christopher Dunn
anglický jazyk
241 080 286

M.A. Natálie Dunn
třídní učitelka III., anglický jazyk
241 080 286

Mgr. Filip Dušek
český jazyk, společenské vědy, finanční gramotnost
241 080 282

RNDr. Blanka Fabriková
anglický jazyk, fyzika
241 080 287

Mgr. Jakub Fajfr
třídní učitel VII., matematika, tělesná výchova
241 080 288  

Ing. Gabriela Gaudlová
třídní učitelka III., český jazyk, tělesná výchova
241 080 282

Mgr. Eva Chmelařová
třídní učitelka II., anglický jazyk, německý jazyk, dějepis
241 080 286

Mgr. Karel Chottous
francouzský jazyk
241 080 289

Mgr. Petr Jirásek
zeměpis, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Barbora Kolafová
biologie, chemie
241 080 284

PhDr. Zuzana Korcová
zástupkyně ředitele školy, německý jazyk, matematika, finanční gramotnost
241 080 273

Mgr. Johana Kremrová
dějepis, chemie
241 080 290

Nathalie Lamandé
francouzský jazyk
241 080 289

Mgr. Gert Lemke
německý jazyk
241 080 282

PhDr. Martin Mejzr
třídní učitel 1.B, biologie, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Jana Moravcová, Ph.D.
výchovná poradkyně, německý jazyk, tělesná výchova
241 080 280

Mgr. Kateřina Odcházelová
německý jazyk
241 080 282

Mgr. Blanka Pešková
třídní učitelka 4.B, matematika, fyzika
241 080 288

PaedDr. Jaroslav Picka
český jazyk, společenské vědy
241 080 283
Ing. Roman Sixta 
informatika a výpočetní technika
241 080 276

RNDr. Martina Skuhravá
třídní učitelka 3.A, anglický jazyk, matematika
241 080 287

Mgr. Markéta Smetanová
hudební výchova
241 080 289  

Mgr. David Staněk
dějepis, společenské vědy
241 080 283

PhDr. Kristýna Svobodová
třídní učitelka VI., chemie, biologie
241 080 284

PhDr. Jiří Šlédr
školní psycholog a metodik primární prevence
241 080 294

Mgr. Jana Škvorová
zeměpis, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Martin Švejnoha
zástupce ředitele školy, zeměpis, tělesná výchova
241 080 273

Mgr. Jaromír Tkadleček
třídní učitel 2.A, český jazyk, společenské vědy
241 080 282

Mgr. Jana Tláskalová
třídní učitelka 4.A, matematika, fyzika
241 080 290

Mgr. Michala Tomková
dějepis, informatika a výpočetní technika
241 080 288

Ing. Patrik Třeštík
informatika a výpočetní technika
241 080 276

PaedDr. Jana Třeštíková
zástupkyně ředitele školy, matematika
241 080 274    

PhDr. Josef Tvrský
třídní učitel VIII., dějepis
241 080 283

RNDr. Alena Volfová
matematika, biologie
241 080 290

Mgr. Alžběta Anna Zelingrová
chemie
241 080 284

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz