Učitelský sbor


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


Mgr. Karel Bednář
ředitel školy, matematika
241 080 272

Mgr. Kateřina Borovičková
výtvarná výchova
241 080 298

Mgr. Karel Bříza
informatika a výpočetní technika
241 080 276

Mgr. Kateřina Burgetová
český jazyk, výtvarná výchova
241 080 298

Christopher Dunn
anglický jazyk
241 080 286

M.A. Natálie Dunn
anglický jazyk
241 080 286

Mgr. Filip Dušek
třídní učitel IV., český jazyk, společenské vědy, finanční gramotnost
241 080 282

RNDr. Blanka Fabriková
anglický jazyk, fyzika
241 080 287

Mgr. Jakub Fajfr
třídní učitel VI., matematika, tělesná výchova
241 080 288  

Anke Fillibeck
německý jazyk
241 080 288

Ing. Gabriela Gaudlová
třídní učitelka II., český jazyk, tělesná výchova
241 080 282

Mgr. Eva Chmelařová
třídní učitelka I., anglický jazyk, německý jazyk, dějepis
241 080 286

Mgr. Karel Chottous
francouzský jazyk
241 080 289

Mgr. Lenka Janečková
anglický jazyk, společenské vědy
241 080 286   

PhDr. Zuzana Korcová
třídní učitelka III., německý jazyk, matematika, finanční gramotnost
241 080 288

Nathalie Lamandé
francouzský jazyk
241 080 289

PhDr. Martin Mejzr
třídní učitel VIII., biologie, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Jana Moravcová, Ph.D.
třídní učitelka 4.A, německý jazyk, tělesná výchova, výchovná poradkyně
241 080 280

Ing. Marie Nosková
chemie
241 080 284

Mgr. Kateřina Odcházelová
německý jazyk
241 080 282

Mgr. Blanka Pešková
třídní učitelka 3.B, matematika, fyzika
241 080 288

Mgr. Klára Pflegerová
školní psycholožka
241 080 294

PaedDr. Jaroslav Picka
český jazyk, společenské vědy
241 080 283
RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
chemie
241 080 284

Ing. Roman Sixta 
informatika a výpočetní technika
241 080 276

RNDr. Martina Skuhravá
třídní učitelka 2.A, anglický jazyk, matematika
241 080 287 

Mgr. Michal Slačík
biologie, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Markéta Smetanová
hudební výchova
241 080 289  

Mgr. David Staněk
dějepis, společenské vědy
241 080 283

PhDr. Kristýna Svobodová
třídní učitelka V., chemie, biologie
241 080 284

PhDr. Jiří Šlédr
školní psycholog
241 080 294

Mgr. Jana Škvorová
zeměpis, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Jan Šperling
anglický jazyk, fyzika
241 080 286

Mgr. Martin Švejnoha
zástupce ředitele školy, zeměpis, tělesná výchova
241 080 273

Mgr. Jaromír Tkadleček
třídní učitel 1.A, český jazyk, společenské vědy
241 080 282

Mgr. Jana Tláskalová
třídní učitelka 3.A, matematika, fyzika
241 080 290

Mgr. Michala Tomková
dějepis, informatika a výpočetní technika
241 080 288

Ing. Patrik Třeštík
informatika a výpočetní technika
241 080 276

PaedDr. Jana Třeštíková
zástupkyně ředitele školy, matematika
241 080 274    

PhDr. Josef Tvrský
třídní učitel VII., dějepis

241 080 283


RNDr. Alena Volfová
matematika, biologie
241 080 290

Mgr. Nela Žižková
třídní učitelka 4.B, biologie, zeměpis
241 080 290

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz