Krásnohoření


Krásnohořák je školní literární časopis, který je tvořen studentskou poezií a prózou a vychází na konci každého školního roku.


Číslo ve školním roce 2018/2019 s tématem Psáno ve hvězdách vznikalo pod vedením Anny Hrdé (8.1) společně s redakcí tvořenou Markétou Trefnou (4.1), Anežkou Nádvorníkovou (7.1), Danielem Friedrichem (8.1) a Sylvií Řezáčovou (8.1), s pomocí Barbory Mlchové (7.1), Ondřeje Urbana (8.1) a Daniela Bajera (1.A).