Krásnohoření


Krásnohořák je školní literární časopis, který je tvořen studentskou poezií a prózou a vychází na konci každého školního roku.

Ve školním roce 2023/2024 uvítáme literární počiny autorů začínajících i zkušených, inspirací nechť Vám je věta De te fabula narratur neboli Příběh vypráví o tobě. Příspěvky zasílejte na email krasnohoreni@gmail.com nebo Instagram @krasnohorak_ nejlépe do 15. 4. 2024.

Tím ale příležitosti uplatnění v Krásnohořáku nekončí! Redakce shání výtvarné talenty, kteří by měli zájem se podílet na grafické podobě letošního čísla. Jestli Vás naše nabídka zaujala, nebojte se napsat na výše uvedený email či Instagram. Pokud byste měli jakékoli dotazy ať už k pozici grafika nebo k literárním příspěvkům, kontaktujte Barboru Koutnou (septima) nebo Hedviku Starobovou (sexta).


Ve školním roce 2022/2023 do redakce pod vedením Markéty Trefné (oktáva) putovalo mnoho prózy a poezie na téma Psáno mezi řádky. Slavnostní vyhlášení nejlepších textů čísla úspěšně proběhlo v divadle Dobeška v rámci Letní akademie.