školní dokumenty


dotazníkové šetření

výsledky celoškolního dotazníkové šetření - Mapa školy

výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce


fondy EU

čerpání finančních prostředků prostřednictvím projektu Šablony pro GEKOM

čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon II

čerpání finančních prostředků na doučování žáků


formuláře pro zaměstnance

Potvrzení o návštěvě zdravotnického nebo jiného zařízení, úřadu nebo organizace

Žádost o povolení placeného pracovního volna, náhradního volna, dovolené, neplaceného volna, výměny hodin

Žádost o provedení zdravotní prohlídky u smluvního lékaře školy

Žádost o přiznání náhradního volno

Způsob oznámování protiprávního jednání (whistleblowing)


GDPR

Informační memorandum

Směrnice o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - elektronická komunikace a distanční výuka

Informace o zpracování osobních údajů - testování a samotestování COVID 19


hygienická opatření

Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech


inspekce

Inspekční zpráva z r. 2022

Inspekční zpráva z r. 2014


partnerské školy a centra

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze

AKCENT International House Prague


povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/ 1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/ 1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb.

Prohlášení přístupnosti webových stránek


rada rodičů

Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Elišky Krásnohorské

Výkaz práce pro Spolek rodičů (xlsx)


řády

Školní řád (platný od 11. 5. 2023)

Klasifikační řád (platný od 14. 9. 2021)

Provozní řád školní jídelny (platný od 1. 9. 2021)

Vnitřní pracovní řád (platný od 1. 9. 2017)


studium

Vnitřní směrnice pro distanční výuku

Školní vzdělávací program (5. vydání 30. 6. 2023)

Učební plán v 2023/24 - předměty a hodinová dotace 4letého a 8letého cyklu


výchovná poradkyně

Preventivní program

Krizový scénář v situacích týkajících se rizikového chování žáků ve škole

Strategie prevence školní neúspěšnosti


výroční zprávy

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

 

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018

 


zřizovací listina

zřizovací listina školy