školní dokumenty 2020/ 2021


hygienická opatření

Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech


fondy EU

čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon II


studium

Vnitřní směrnice pro distanční výuku

Školní vzdělávací program

Učební plán GEK pro osmiletý cyklus pro 2020/2021

Učební plán GEK pro čtyřletý cyklus pro rok 2020/2021

Předměty učebního plánu ve školním roce 2020/2021


maturita

Přehled maturitních témat v profilové části ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

Kritéria hodnocení profilových zkoušek a obhajob


řády

Školní řád (platný od 26. 10. 2020)

Klasifikační řád (platný od 5. 9. 2017)

Vnitřní řád školní jídelny


formuláře pro učitele

Potvrzení o návštěvě lékaře

Žádost o povolení placeného pracovního volna, náhradního volna, dovolené, neplaceného volna, výměny hodin

Žádost o provedení zdravotní prohlídky u smluvního lékaře školy (docx)


rada rodičů

Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Elišky Krásnohorské

Výkaz práce pro Spolek rodičů (xlsx)


výchovná poradkyně

Preventivní program

Krizový scénář v situacích týkajících se rizikového chování žáků ve škole


výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018


inspekce

Inspekční zpráva z r. 2014


jiné dokumenty ke zveřejnění

Povinné informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb.


partnerské školy a centra

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze

AKCENT International House Prague


GDPR

Informační memorandum

Směrnice o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - elektronická komunikace a distanční výuka

Informace o zpracování osobních údajů - testování a samotestování COVID 19