školní dokumenty 2020/ 2021


hygienická opatření

Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech


fondy EU

čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon II


studium

Vnitřní směrnice pro distanční výuku

Školní vzdělávací program

Učební plán GEK pro osmiletý cyklus pro 2020/2021

Učební plán GEK pro čtyřletý cyklus pro rok 2020/2021

Předměty učebního plánu ve školním roce 2019/2020


maturita

 

Pravidla hodnocení maturitních zkoušek platná ve šk. r. 2019/ 2020


řády

Školní řád (platný od 1. 9. 2019)

Klasifikační řád (platný od 5. 9. 2017)

Vnitřní řád školní jídelny


formuláře pro učitele

Potvrzení o návštěvě lékaře

Žádost o povolení placeného pracovního volna, náhradního volna, dovolené, neplaceného volna, výměny hodin

Žádost o provedení zdravotní prohlídky u smluvního lékaře školy (docx)


rada rodičů

Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Elišky Krásnohorské

Výkaz práce pro Spolek rodičů (xlsx)


výchovná poradkyně

Preventivní program

Krizový scénář v situacích týkajících se rizikového chování žáků ve škole


výroční zprávy

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018


inspekce

Inspekční zpráva z r. 2014


jiné dokumenty ke zveřejnění

Povinné informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb.


partnerské VŠ

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze


GDPR

Informační memorandum

Směrnice o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - elektronická komunikace a distanční výuka