školní dokumenty


dotazníkové šetření

výsledky celoškolního dotazníkové šetření - Mapa školy

výsledky dotazníkového šetření k distanční výuce


fondy EU

čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon II


formuláře pro učitele

Potvrzení o návštěvě lékaře

Žádost o povolení placeného pracovního volna, náhradního volna, dovolené, neplaceného volna, výměny hodin

Žádost o provedení zdravotní prohlídky u smluvního lékaře školy

Žádost o přiznání náhradního volno


GDPR

Informační memorandum

Směrnice o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - elektronická komunikace a distanční výuka

Informace o zpracování osobních údajů - testování a samotestování COVID 19


hygienická opatření

Informace o hygienických a protiepidemických pravidlech


inspekce

Inspekční zpráva z r. 2014


maturita

Přehled maturitních témat v profilové části ústní maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

Kritéria hodnocení profilových zkoušek a obhajob


partnerské školy a centra

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze

AKCENT International House Prague


povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb.

Prohlášení přístupnosti webových stránek


rada rodičů

Stanovy Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Elišky Krásnohorské

Výkaz práce pro Spolek rodičů (xlsx)


řády

Školní řád (platný od 26. 10. 2020)

Klasifikační řád (platný od 14. 9. 2021)

Vnitřní řád školní jídelny


studium

Vnitřní směrnice pro distanční výuku

Školní vzdělávací program

Učební plán GEK pro osmiletý cyklus pro 2020/2021

Učební plán GEK pro čtyřletý cyklus pro rok 2020/2021

Předměty učebního plánu ve školním roce 2020/2021


výchovná poradkyně

Preventivní program

Krizový scénář v situacích týkajících se rizikového chování žáků ve škole


výroční zprávy

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018


zřizovací listina

zřizovací listina školy