Dramatický kroužek


Dramatický kroužek se ve školním roce 2023/2024 schází ve čtvrtek od 13:50 (do cca 15:00) v učebně II. (P11).

Dramatický kroužek vede p. Filip Dušek a mezi jeho činnost patří:

 • nácvik her k představení
 • individuální zkoušky a přípravy
 • dramatické hry a cvičení
 • příprava účasti na kabaretu Jsem lepší než Švejk
 • vystoupení při akcích pořádaných školou, např. akademie

V tomot školním roce připravuje obnovenou premiéru hry Filipa Duška Velká knižní loupež. Příští rok se můžete těšit na mrazivý horor Terezy Verecké Lyžák.


Hry uvedené koružkem v minulosti:

 • Karel Čapek: Jak se dělá divadlo (2022)
 • Ivan Klíma: Hra na mimiku (2022)
 • Tom Stoppard: Zamilovaný Shakespeare (2019)
 • William Shakespeare: Sen noci svatojánské (2018)
 • Filip Dušek: Vánoční sázka (2017)
 • Filip Dušek: Skandální odhalení (2017)
 • Filip Dušek: Čtyři mudrci (2016)
 • Filip Dušek: Velká knižní loupež (2016)
 • Rakovnická hra vánoční (2015)
 • Daniel Friedrich: Rodriguez (2015)
 • Marek Blažíček: Procitnutí (2014)
 • Boris Jedinák: Na Dně světlíku čili Hubertovo poznání (2013)
 • Boris Jedinák: Pickmanův model (2012)
 • Boris Jedinák: Hotelový pokoj (2011)
 • Oldřich Lipský - Boris Jedinák: Adéla ještě nevečeřela (2010)
 • Boris Jedinák: Rétorské klání (2009)

Pokud v daném roce není kroužek placen z šablon, je jeho cena 500 Kč na pololetí.

Bližší informace získáte u p. Filipa Duška (kabinet ČJ) a na nástěnce v 1. patře u knihovny.

13242MWJ.jpeg13243MTg.jpgVánoční sázkaSkandální odhalení
Rakovnická hra vánočníNa Dně světlíku
ProcitnutíPickmanův modelHotelový pokojAdéla ještě nevečeřela