Učebnice biologie


kvinta a 1. ročník

Kincl: Biologie rostlin, Fortuna
jako alternativu lze použít i učebnici Kubát a kol.: Botanika, Scientia

sexta a 2. ročník

Papáček a kol.: Zoologie, Scientia
Zicháček: Zoologie, FIN Olomouc
(nebo její nové vydání Zicháček: Biologie živočichů, Nakladatelství Olomouc)
všechny uvedené učebnice považujeme za rovnocenné, lze použít jakoukoliv z nich

septima a 3. ročník

Novotný, Hruška: Biologie člověka, Fortuna


oktáva a 4. ročník

Šmarda, Jan: Genetika pro gymnázia, nakladatelství Fortuna
Kubišta: Obecná biologie, Fortuna
Nečásek: Genetika, Scientia