Aktuální informace školní rok 2023/2024

24318MTR.jpg


Na konci listopadu proběhne v ČR tradičně Festival francouzského filmu. Odkaz na program zde


V průběhu října proběhl výměnný pobyt s francouzskými studenty, více informací zde


I tento rok probíhají studijní stáže na partnerské škole ve Francii, Institution Saint Louis v Saumuru. V období září - říjen absolvuje stáž 5 studentů a v období listopad - prosinec 3 další. 


V tomto školním roce budou výuku francouzštiny zajišťovat Karel Chottous (20 hodin) a francouzská lektorka Nathalie Lamandé (14 hodin)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuální informace školní rok 2022/2023

 

27.04.2023     CENA ZA STUDIJNÍ STÁŽ

Cena za jeden měsíc studijní stáže ve Francii pro školní rok 2023/24 činí 525 euro.


27.04.2023     UZAVÍRKA PŘIHLÁŠEK NA STUDIJNÍ STÁŽ

Uzavírka přihlášek (tzn. vyplněných dokumentů) na studijní stáže v roce 2023/24 je 1.5.2023. Počet míst na období září-říjen je limitován, možno jet v dalším období (listopad-prosinec, popř. v nějakém jarním termínu) 


23.04.2023     KRITÉRIA VÝBĚRU NA STUDIJNÍ STÁŽE (pokud bude počet omezen)

  1. motivace k účasti na studijní stáži (např. již dřívější zájem)
  2. osobnostní předpoklady (spolehlivost, serióznost, slušné vystupování)
  3. zájem o francouzštinu
  4. známka z francouzštiny za 1. pololetí školního roku 22/23
  5. studijní průměr (průměr za 1. pololetí školního roku 22/23
  6. reprezentace školy (účast v soutěžích, mimoškolní aktivity)

19.4.2023     VIDEOKONFERENCE - připojení rovnou přes Teamsy (někteří studenti jsou již předdefinováni v týmu "stage saumur") , popř. link pro ostatní bude od 20.4. 20:45 zde.: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9sud7qyEGIrq66O3yGBImaxVS54XuF6UySzwJMFk-181@thread.tacv2/1682016417445?context=%7B%22Tid%22:%22c219d23f-340f-4af9-8749-f0692a32f808%22,%22Oid%22:%221344310c-2ba0-478f-b378-930cce3aa7f7%22%7D

 


15.4.2023     VIDEOKONFERENCE

Ve čtvrtek 20.4.2023 od 21 hodin proběhne na MS Teams videokonference ke studijním stážím ve Francii ve školním roce 2023/24. Jste srdečně zváni. Probereme detaily k vylňování dokumentů, které se do Francie budou zasílat a další podrobnosti pobytu. Ty najdete i zde. Zkusím připojit do diskuze i někoho ze studentů, kteří loni či předloni stáže absolvovali.

Dokumenty ke stažení dole na následujícím linku: https://www.gekom.cz/francouzsky-jazyk/studijni-staze.html.

Uzavírka přihlášek 1.5.2023


15.4.2023     JAZYKOVÝ POBYT SAUMUR

Informace, hodnocení a fotky z jazykového pobytu ve francouzském Saumuru najdete pod https://www.gekom.cz/francouzsky-jazyk/projekty.html.

 


 

 

 

 

25.1.2023

Doplatek na jazykový pobyt do Francie (29.3. - 4.4.2023) 

Částku ve výši 1100 Kč převeďte prosím nejpozději do pátku 11.2.2023 na účet č.: 2601504617/ 2010, variabilní symbol: šestimístné číslo žáka + koncové dvojčíslí 21, do poznámky příjmení žáka, záloha Saumur.

Děkuji za spolupráci.


 

 

 

 

 

 

28.09.2022

   Pro účastníky pobytu ve Francii - do pátku 7.10.2022 prosím vyplnit dotazníky, co máte v Teamsech v souborech (nejlépe si stáhnout, vyplnit ve Wordu a poslat mi přes chat zpět), které poslouží ke kontaktování co nejvíce vhodné rodiny.


28.09.2022

   Nové učebnice FJ pro 2B - Adomania 2 - cena 284 Kč - poslat na účet: 27-4379830217/0100 do pátku 7.10.2022, do poznámky: učebnice FJ, příjmení studenta. Na pozdější platby nebude brán zřetel.


 

 

 

 

 

 

 

18.09.2022

Zálohová platba na jazykový pobyt do Francie, od středy 29.3.2023 (plánovaný odlet 6:30) do 4.4.2023.(plánovaný přílet 21:55)

Částku ve výši 4119 Kč převeďte prosím nejpozději do pátku 23.9.2022 na účet č.: 2601504617/ 2010, variabilní symbol: šestimístné číslo žáka + koncové dvojčíslí 21, do poznámky příjmení žáka, záloha Saumur.

Děkuji za spolupráci.


13.09.2022

   Zdravím všechny zájemce, co se přihlásili na jazykový pobyt do Francie ????Ve čtvrtek 15.9.2022 bychom udělali informační schůzku (videokonferenci přes Teamsy) jak pro vás, tak především pro rodiče, předpokládaný začátek ve 20:30.


09.09.2022

Učebnice FJ pro sekundu - Adomania 1 - cena 284 Kč - poslat na účet: 27-4379830217/0100 do čtvrtka 15.9.2022, do poznámky: učebnice FJ, příjmení studenta. Na pozdější platby nebude brán zřetel.

Učebnice FJ pro 1A - Adomania 1 - cena 284 Kč - vybere pokladník v hotovosti do pátku 16.9.2022 (15:00)


02.09.2022

JAZYKOVÝ POBYT VE FRANCII      Aktuální stav k 7.9.:    13/14

   S naší partnerskou školou v Saumuru jsme se dohodli na jazykovém pobytu. ve dnech 30. 3. 2023 - 4. 4. 2023. Výjezd je naplánován pro 10-14 studentů vyššího gymnázia, kteří budou na 5 nocí ubytováni ve francouzských rodinách, a během dne pro ně bude připraven program. Jeho podobu ladíme s francouzskými partnery.  Stravování v rodinách a ve školní jídelně. Na tuto akci zkusíme požádat o grant. Před dvěma lety nám byl schválen (uhradili by veškerou dopravu), bohužel do našich plánů zasáhla epidemie Covidu a nikam se jet nemohlo.

   Orientační cena za dopravu do Saumuru (letecky + TGV + vlak) je 6500 Kč. (momentálně k 2.9. je cena letenek se zavazadlem 3800 Kč + cca 1200 vlaky)

   Výdaje na program na místě (vstupy, jízdné, obědy ve škole…) cca 100 euro

   Závazné přihlášky posílejte do 11.9.2022 přes chat v MSTeams p.profesorovi Chottousovi.

   Přihláška ke stažení a vyplnění zde, pokud nemůžete vytisknout, předám vám jeden výtisk ve škole.

   Počet přihlášek je omezen. 

   Pozn.: V případě většího počtu zájemců rozhoduje kombinace těchto kritérií:

  • Jazyková úroveň FJ
  • Rychlost přihlášení
  • Zájem o FJ + aktivní účast při hodinách na gymnáziu
  • Kázeňské či prospěchové problémy

   Předběžný čas zaslání zálohy na koupi letenek (počítejte 4000 - 4800 Kč) - do 25.9.2022, podrobné informace včetně variabilního symbolu se dozvíte po uzavření přihlášek.


   1.9.2022

Sekunda, první ročník a zanedlouho i 2B bude potřebovat učebnice, objednáme přes školu, předpokládaná cena kolem 310 Kč. 

Bližší informace sdělím přes studenty, kdy, jak a kolik platit najdete brzo i zde na webových stránkách.


30.08.2022

Připravujeme:

jazykový pobyt na naší partnerské škoe v Saumuru (od 30.3. do 4.4.2023)

jednodenní akci v Praze se švýcarskými studenty z Lausanne (začátek dubna)

 

Novinky:

Letošní rok bude seminář francouzské konverzace vyučovat Nathalie Lamandé z Francouzského Institutu v Praze.