Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury


Maturitní zkouška se skládá z povinné společné části a povinné profilové části.

V povinné společné části je didaktický test (centrálně zadáváno CZVV).

Povinná profilová část se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.

  1. Písemná práce je slohovou prací na zadané téma o minimálním rozsahu 350 slov (od školního roku 2023-2024). Hodnotí se známkou.
  2. Ústní zkouška se skládá z literárního a jazykového rozboru vybraného literárního díla a jeho literárněhistorického kontextu, k němuž je dílo přiřazeno. Hodnotí se známkou.

Výsledná známka se skládá v poměru 40 : 60 (písemná práce : ústní zkouška).

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury


Soubor se seznamem četby: Seznam literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury - Aktualizace k 25. 9. 2023

Soubor s formulářem výběru četby: Formulář výběru četby k maturitní zkoušce z ČJ (docx)


ŽÁK SI VYBERE Z KAŽDÉHO TEMATICKÉHO CELKU PRÁVĚ 1 TITUL, TJ. CELKEM 24 TITULŮ.            
Minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza, poezie i drama.