Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury


Maturitní zkouška se skládá z povinné společné části a povinné profilové části.

V povinné společné části je didaktický test (centrálně zadáváno CZVV).

Povinná profilová část se skládá z písemné práce a ústní zkoušky z četby přiřazené k literárněhistorickým tématům a z jazykových a slohových témat.

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury


Soubor se seznamem četby: Seznam literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury - Aktualizace k 23. 9. 2020

Soubor s formulářem výběru četby: Formulář výběru četby k maturitní zkoušce z ČJ (doc)


ŽÁK SI VYBERE Z KAŽDÉHO TEMATICKÉHO CELKU PRÁVĚ 1 TITUL, TJ. CELKEM 24 TITULŮ.            
Minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza, poezie i drama.