Dějepis na škole


Dějepis je vyučován v nižších ročnících jako součást vyučovacího předmětu základy humanitní vzdělanosti, a to od primy do tercie. Je mu věnována 2 hodinová týdenní dotace. Žákyně a žáci se pravidelně úspěšně účastní dějepisných soutěží (dějepisných olympiád).

Dějepis je vyučován na vyšším gymnáziu od kvarty do oktávy a od prvního do čtvrtého ročníku. Od kvarty do septimy a od prvního do třetího ročníku je vzdělávacímu oboru věnována 2 hodinová týdenní dotace, v oktávě a čtvrtém ročníku 1 hodina týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku je žákyním a žákům nabízen dle zájmu seminář (2 hodiny týdně), který rozšiřuje jejich stávající vědomosti.