Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fak. VŠE


Národohospodářská fakulta VŠE v Praze vyhlašuje „Soutěž o cenu děkana“ o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie.

Cílem soutěže je motivovat studenty středních škol napsat rozsáhlejší práci na ekonomické téma, a tím jim pomoci tříbit nejen jejich ekonomické myšlení, ale i zlepšit jejich schopnosti při koncipování odborného textu.

Nejlepších deset studentů v této soutěži vyhraje hodnotné finanční ceny, budou pozváni na slavnostní vyhlášení za účasti předních českých akademiků z oboru ekonomie a zároveň budou přijati na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze bez přijímacích zkoušek.

Podrobnější podmínky soutěže jsou uvedeny na následujících webových stránkách. Naleznete zde i vítězné práce z prvního ročníku.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fak. VŠE