Státní symoly ČR


Milí sekundáni, stáhněte si soubor se státními symboly, vystříhněte a po vlepení do sešitu správně vybarvěte podle předlohy, včetně pověšení vlajky ČR a EU na budovu.

Předloha ke správnému vybarvení státních symbolů ČR:

  • Velký státní znak
1585NDJ.png
  • Malý státní znak
1586Nzg.png
  • Státní pečeť
státní pečeť
  • Vlajka prezidenta republiky
1588ZDd.png
  • Státní vlajka při vodorovném věšení
1589YWQ.png
  • Státní vlajka při svislém věšení
1590YWI.png
  • Státní barvy
státní barvy
  • Státní hymna (1. sloka písně Kde domov můj)
státní hymna
  • Vlajka Evropské unie
1592NzA.png

Jak správně pověsíte státní vlajku a vlajku EU:

1735MjF.png