POLOLETNÍ VÝTVARNÁ/VIZUÁLNÍ PRÁCE

VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ TERMÍNU KONZULTACÍ A ODEVZDÁNÍ PRÁCE JSOU V TEAMSECH V  "ZADÁNÍ"

Práce na pololetním projektu je individuální. 

Pouze ti, kteří se rozhodnou pro téma IDOL a po konzultaci (schávelní tématu) se závazně zapíší do soutěže "Máš umělecké střevo?" pak mohou na tomto tématu pracovat ve dvojicích (závazně znamená, že do semifinále se svým projektem opravdu půjdou). Pokud se někdo bude chtít účastnit MUS, ale nebude mít k sobě nikoho do dvojice, může na projektu pracovat i s někým mimo třídu i mimo školu (s někým třeba z jiné školy, se sourozencem, atd.).Toto téma ale bude zpracovávat také jen jako půlroční práci, buď v prvním nebo druhém pololetí.

Práce by měla být průběžně konzultována (termíny konzultací budou také zveřejněny v bakalářích jako plánovaná položka klasifikace).
 

I. konzultace: ​​​​​​zvolení tématu práce a písemný popis plánované tvorby (jaké konkrétně bude vaše téma a o jakou půjde formu - kresba, malba, plastická tvorba, fotografie, video, performance...?), práce se samozřejmě může dál vyvíjet, tento popis může být pouze prvním východiskem
 

II. konzultace: ukázka rozpracované práce, první skici, části práce (první video, fotky, ...)
 

ODEVZDÁNÍ PRÁCE: 20.1.
Průběh zpracování této práce bude jedním z hlavních podkladů pro klasifikaci z VV, přičemž hodnoceno bude nejen odevzdání práce, ale i průběh práce a kvalita zpracování (v závislosti na vytyčeném cíli a možnostech její/ho autorky/a.)


SEZNAM TÉMAT

Z nabízených témat si vyberte to, které vás nejvíce zaujme, a toto téma si zapište v diskuzi v článku náležící vaší třídě. Jedno téma si může zvolit několik lidí, každý ho pojme jinak.

IDOL
Téma MUS, které ale můžete jednotlivě zpracovávat i mimo soutěž. Anotace viz link.

PAMĚT JSME MY / MY JSME PAMĚŤ
Jaký vliv na náš život má to co si pamatujeme z minulosti? Paměť může být osobní, kolektivní, paměť rodiny...Může i místo mít svoji paměť? Vzpomínky můžeme uchovávat nejrůznějšími způsoby. Kateřina Šedá nechala svoji babičku nakreslit všechny druhy zboží, které si jako vedoucí skladu nástrojů v Domácích potřebách, kde 33 let pracovala, pamatuje. Adriena Šimotová se snažila frotáží zaznamenat mizející zruinovaný klášter. Po smrti syna ve svých dílech začala vyvolávat a vzpomínat na podoby lidí jí blízkých, kteří již zemřeli...František Skála si chtěl zapamatovat vše, co zažil, když šel pěšky z Čech do Benátek. Nakreslil si to do deníku...

MÍSTO PRO ŽIVOT
Jak vypadá vaše místo pro život? A jak by mohlo vypadat ideální místo pro život. A je vůbec ještě možné najít místo pro život? Jak bude vypadat místo pro život lidí v budoucnosti? A co místo pro život zvířat, stromů a rostlin...?

OSOBNÍ MÝTUS
Řecké mythos původně znamená řeč a vyprávění, zejména o dávné minulosti.Ve společnosti existuje mnoho mýtů, které se snaží působit přirozeným dojmem, tedy tak, jako by zde byly odjakživa. Je to například mýtus ideální ženské postavy (propagace štíhlých modelek, reportérek, a podobně), jehož kořeny se do lidských myslí mohou dostat už v dětství, kdy děvčata dostávají štíhlé panenky Barbie. Dalšími příklady mohou být mýty ideální rodiny, úspěchu (zde například tzv. „american dream“) a podobně.

COLLECTING
Jaké předměty sbíráme? Jak své sbírky třídíme? Dáváme jim jména? Jak vypadá sběratelství v éře internetu a ve zdánlivé nekonečné možností sbírat nejrůznější každodenní záznamy? A proč vlastně věci shromažďujeme?

VSTŘÍC NOVÝM MUTACÍM
Hrozba umělých modifikací vs. optimismus změn k lepšímu, mutanti vs. vnitřní proměna, kyborgové vs. evoluce, silnější vir vs. budovatelská naděje "vstříc"... Virtualita, co nás čím dál víc obklopuje. Nic není neměné, díky mutacím se vše vyvíjí a mutace nemusí vést jen k "negativním změnám"...Digitalizace veřejné zprávy, větší soustředěnost na regionální zemědělství, způsob jakým se děje distribuce potravin, proměna školství...