POLOLETNÍ VÝTVARNÁ/VIZUÁLNÍ PRÁCE

Veškeré AKTUÁLNÍ INFORMACE ohledně témat, termínů konzultací a odevzdání pololetní práce najdete v MS TEAMS v teamu vaší třídy (v ZADÁNÍ a ve wordovém dokumentu v SOUBORECH).


TÉMA

Seznam vypsaných témat najdete v MS TEAMS v teamu své třídy ve wordovém dokumentu v SOUBORECH. 
Z nabízených témat si vyberte to, které vás nejvíce zaujme. Jedno téma si může zvolit několik lidí, každý ho pojme jinak. V rámci vámi zvoleného vypsaného tématu by každý z vás měl vymyslet VLASTNÍ TÉMA. Práce na něm by měla být průběžná (jde o práci v průběhu jednoho pololetí). Tím je myšlena nejen “fyzická” realizace, ale i “myšlenková práce” (přemýšlení o tématu). Více viz. "konzultace".


FORMA

Způsob vizuálního ztvárnění vašeho tématu a toho, co chcete sdělit, je zcela na vás. Může jít o kresbu, malbu, fotografii, video, animaci, film, sochu, objekt, instalaci, land art, akci - performanci, happening (a její zdokumentování), koláž, multimediální dílo ...Rozsah práce záleží na velikosti a tématu a bude dohodnut během individuální konzultace...Důležité je, abyste si zvolili takovou formu, kterou jste schopni uchopit tak, aby vyjádřila to, co chcete sdělit. Zkoumání různých forem je ale také jedním z cílů tohoto úkolu.


Práce na pololetním projektu je individuální. 

Pouze ti, kteří se rozhodnou pro téma SVOBODA VOLBY a po konzultaci (schávelní tématu) se závazně zapíší do soutěže "Máš umělecké střevo?" pak mohou na tomto tématu pracovat ve dvojicích (závazně znamená, že do semifinále se svým projektem opravdu půjdou). Pokud se někdo bude chtít účastnit MUS, ale nebude mít k sobě nikoho do dvojice ze své třídy, může na projektu pracovat s někým z jiné třídy, nebo s někým i mimo školu (třeba s někým z jiné školy, se sourozencem, atd.). Toto téma ale bude zpracováváno také jen jako půlroční práce, buď v prvním, nebo druhém pololetí. Téma si ale mohou volit i ti, kteří se soutěže nechtějí účastnit. Pak půjde o samostatnou práci (ne ve dvojici), stejně jako v případě ostatních témat.


KONZULTACE

Práce by měla být průběžně konzultována (termíny konzultací budou také zveřejněny MS Teams v zadání a v bakalářích jako plánovaná položka klasifikace).

I. konzultace: ​​​​​​zvolení tématu práce a písemný popis plánované tvorby (jaké konkrétně bude vaše téma a o jakou půjde formu - kresba, malba, plastická tvorba, fotografie, video, performance...?), práce se samozřejmě může dál vyvíjet, tento popis může být pouze prvním východiskem...

II. konzultace: ukázka již rozpracované práce (první kresby, návrhy malby, scénář k videu, animaci, části videa, první fotky, ...)

K čemu slouží konzultace:

1) Konzultace zajišťují průběžnou práci. Díky konzultacím bude vidět, zda se vaší prací opravdu zabýváte průběžně (kvalitní práci opravdu nelze vymyslet a realizovat týden před uzavřením klasifikace, je to vždy poznat!)

2) Konzultace by měly sloužit k tomu, že získáte jiný úhel pohledu na vaše téma a práci. Ve vzájemném dialogu se mohou objevit nové nápady a způsoby zpracování. Je to způsob pedagogického "vedení". Slouží mimo jiné i k tomu, že mohu předem sdělit svůj názor na vývoj práce a na základě toho se pak domluvíme na dalším postupu. Pokud student/ka práci nekonzultuje, nejenže tedy nesplní tento úkol, ale nemůže se divit, že když pak dodá rovnou hotovou práci bez konzultace, budu dávat zpětnou vazbu jen k tomu, co uvidím jako výsledek. Nebudu moct, v případě nepřesvědčivého výsledku, hodnotit „snahu“. Kvůli nekonzultacím totiž nebudu mít tušení a žádný doklad toho, jak dlouho se student prací ve skutečnosti zabýval a jak moc se tedy „snažil“.

3) Konzultace slouží i k tomu, že u těch, kteří svoji práci průběžně konzultovali a ukazovali a přesto výsledek není úplně přesvědčivý, lze pak konstatovat, že se na práci "nevykašli". Ne úplně přesvědčivý výsledek je prostě dán "limity" jejího autora/ky...Průběžnou prací, tj. přemýšlením nad tématem a jeho vizuálním uchopením, se každý vždy někam "posune" v rámci svých možností. A o to ve výtvarné výchově také jde.


HODNOCENÍ

Průběh zpracovávání této práce bude jedním z hlavních podkladů pro klasifikaci z VV. Hodnoceno bude nejen to, jestli je práce odevzdána, ale i celý průběh práce (viz. konzultace) a kvalita zpracování (zejména v závislosti na vytyčeném cíli a možnostech její/ho autorky/a). Cílem hodnocení je především poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.