Informace pro nově přijaté žáky a jejich rodiče

aktualizace 29. 7. 2021 ve 20:30


1. rozdělení nových žáků do tříd


Zveřejňujeme seznam nově přijatých žáků rozdělených do tříd primy, 1.A a 1.B.

 


2. úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků


Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků primy, 1.A a 1.B se konají v úterý 31. 8. od 17:00 v učebnách dle seznamu:

  • třída prima ve 3. patře v učebně 313,
  • třída 1.A v přízemí v učebně P11,
  • třída 1.B v přízemí v učebně P06.

 


3. adaptační kurzy - září 2021


Cílem adaptačního kurzu je vzájemné poznávání studentů prvních ročníků gymnázia, seznámení se s třídními profesory, s dalšími vyučujícími, výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Kurz může usnadnit orientaci v sytému studia na GEKOMu.


chata Javor - Jindřichov u Jablonce nad Nisou - Jizerské hory

termín:

třída 1.B:

třída 1.A:

třída prima:  

3. - 6. 9. 2021 (pá - po)

6. - 9. 9. 2021 (po - čt)

9. - 12. 9. 2021 (čt - ne)

 

ubytování:

chata Javor

   
 

přehledné info ke stažení:

info pro 1.A

info pro 1.B

info pro primu

platba:

do 1. 9. 2021 částku 2 300 Kč zaslat na č.ú.: 2601504617/ 2010

variabilní symbol:

70 - pro třídu 1.A

71 - pro třídu 1.B

72 - pro třídu primu

kolonka pro příjmence: Je nutné uvést jméno a přijmení studenta !!!

Dokumenty, které studenti předají třídnímu vyučujícímu nejpozději 2. 9. 2021:

  • příhláška

  • dotazník o zdravotním stavu

  • bezinfekčnost - doplněné informace o testování na COVID-19, popř. o očkování nebo prodělání nemoci

  • kopie průkazu pojištěnce

  • potvrzení o zaplacení kurzu

Všechny formuláře přehledně ke stažení zde.

K autobusu přinesou studenti potvrzení o bezinfekčnosti !!! Prosíme sledujte aktuální informaci ohledně tohoto potvrzení na webových stránkách školy v sekci Aktuálně.

Těšíme se na Vás :-)