2021/ 2022


Workshop Výživa ke zdraví


workshop Výchova ke zdravíV rámci předmětu Zdravý způsob života a prevence rizik proběhl 14. prosince s tercií workshop na téma Výživa a zdraví. Workshop si připravily studentky nutriční terapie 1. LF UK. Žáci se seznámili s tím, kdo je nutriční terapeut. Vyzkoušeli si sestavit vlastní jídelníček, vypočítat BMI. Seznámili se s riziky nevhodného stravování a s tím, jak rozpoznat pravdivé informace na internetu a sociálních sítích.

 


2020/ 2021


Kroužkování ptáků


Kroužkování ptáků 2019Ve dnech 3. a 12. prosince se studenti sekundy a druhého ročníku učili v terénu. Cílem výuky bylo žákům předvést, jak žijí naši nejběžnější obratlovci – ptáci. Krom pozorování volně se pohybujících ptáků se nám podařilo i několik jedinců odchytit a okroužkovat. Žáci a studenti se dozvěděli zajímavé informace nejen o životě ptáků, jejich anatomii, fyziologii či etologii, ale i metodologii kroužkování.

Na sběru dat o životě ptáků se samozřejmě podílejí i ornitologové. Jednou z takových činností je právě kroužkování ptáků. Tato činnost se ve světě provádí od roku 1899. U nás je zajišťována Společností spolupracovníků kroužkovací stanice Národního muzea. Cílem kroužkování ptáků je mj. sledovat jejich pohyb a chování, početnost, délku života, pelichání či migraci. Ke kroužkování se používají malé kovové kroužky, které se ptákům připnou na nohu. Kroužky jsou tak lehké, že ptáky nijak neomezují. Kromě kovových kroužků se používají i krční límce (zejména pro vodní ptactvo) nebo vysílačky s GPS. Vzhledem k tomu, že ke kroužkování je třeba volně žijící ptáky odchytit a manipulovat s nimi, mají ornitologové ze zákona výjimku. Takto značit ptáky v České republice smí pouze ornitologové s licencí.

V rámci školního kroužkování se nám podařilo odchytit a okroužkovat páreček šoupálků krátkoprstých (Certhia brachydactyla), několik sýkor koňader (Parus major) i sýkor modřinek (Parus caeruleus) a brhlíky lesní (Sitta europaea). Nad hlavami nám ještě létali strakapoudi, sojky, sýkory babky a kosi. Ty se nám doufejme, podaří odchytit příště.

 

Projekt EKODUO


... v přípravě ...