Česká lingvistická olympiáda


Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je každoroční soutěž v řešení lingvisticky orientovaných úloh pro studenty středních škol. Pro úspěšné vyřešení úloh je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jazykové jevy ve více či méně exotických jazycích. V úlohách se tak můžete setkat s angličtinou, arabštinou, čínštinou, ale i starou chetitštinou či jazyky, které dnes používá už jen hrstka mluvčích. Popisované jazyky není třeba znát, všechny údaje potřebné k vyřešení úloh jsou obsažené v jejich zadání.

V rámci lingvistiky se úlohy ČLO týkají různých subdisciplín, včetně komputační a formální lingvistiky, fonetiky a fonologie. Obecně pak svým zaměřením ČLO spojuje různé prvky lingvistiky, informatiky a matematiky, zajímavá je tedy pro studenty se zájmem o řadu rozdílných oborů.

ČLO je vyhlašována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a dále je spoluvyhlašovaná Ministerstvem školství, mláděže a tělovýchovy jako soutěž kategorie B. Čtyři nejlepší soutěžící reprezentují Česko na Mezinárodní lingvistické olympiádě (International Linguistics Olympiad), která se každý rok koná v jedné z více než 30 účastnických zemí.


Ve školním roce 2018/2019 exceloval ve školním i národním kole Čeněk David (septima).