Olympiáda v českém jazyce


Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Žáci řeší zadané úkoly z gramatiky a slohu. OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  •  I.  kategorie pro tercii a kvartu
  •  II. kategorie pro žáky vyššího gymnázia

Ve školním roce 2018/2019 uspěly v obvodním kole a umístili se v krajském kole v I. kategorii Lenka Sixtová (kvarta) a Kateřina Žáčková (kvarta).