Tvůrčí psaní


Tvůrčí psaní se ve školním roce 2019/2020 schází ve čtvrtek od 15:15 (do cca 16:00) ve školní knihovně (1. patro).

Tvůrčí psaní vede p. Filip Dušek a mezi jeho činnost patří:

  • nácvik metod psaní a tvorby příběhu
  • společné čtení a hodnocení textů
  • příprava Krásnohoření
  • vystoupení při akcích pořádaných školou, např. akademie

Bližší informace získáte u p. Filipa Duška (kabinet ČJ) a na nástěnce v 1. patře u knihovny.