Aktualizováno: Průběh školní výuky v období 14. - 30. 10. 2020


Dle nařízení vlády od středy 14. 10. přechází i nižší stupeň gymnázia (I - IV) na výuku distančním způsobem.


Ve třídách vyššího gymnázia (V – VIII a 1. – 4. ročník VG) do 23. 10. zůstává zachován distanční způsob výuky.


Všichni studenti se přihlašují v platformě MS Teams a jsou povinni se výuky účastnit podle svého rozvrhu a pokynů vyučujících.

Způsob vyučování probíhá on-line i off-line formou. Přesné časy tzv. synchronní výuky („videokonference“) jsou k nalezení v rozvrzích umístěných v Bakawebu na nástěnce školy nebo ve třídnických hodinách v MS Teams. O této formě výuky budou rovněž informováni příslušnými vyučujícími. Neúčast v synchronní výuce je považována za absenci a je nutné ji omlouvat podle pravidel stanovených školním řádem.


Školní jídelna není po dobu distanční výuky v provozu, všichni studenti a zaměstnanci mají po toto období automaticky odhlášené obědy.


MŠMT prodloužilo o 2 dny podzimní prázdniny, které nově budou trvat ve dnech 26. – 30. 10. 2020.

přehledný dokument o opatřeních ve školách vydaný MŠMT


Se všemi žáky ve škole se snad budeme moci osobně setkat nejdříve v pondělí 2. 11. 2020, již se na tuto dobu těšíme.