Aktuální hygienická opatření


Od středy 9. 9. 2020 je povinné ve společných vnitřních prostorách školy (na chodbách, toaletách, v šatnách) nosit ochranné prostředky zakrývající ústa a nos (roušky, respirátory).

O nutnosti dodržování totoho opatření v učebně při výuce rozhodne příslušný vyučující.