Přihlášky k přijímacím zkouškám


Přihlášky k přijímacím zkouškám 2020 přijímáme v prvním patře v kanceláři školy denně od 7:30 do 16:15 hod. Lékařské potvrzení nepožadujeme. K přihlášce se přikládá zpráva ze školského poradenského zařízení, pokud bude uchazeč o studium žádat úpravu podmínek přijímacího řízení.
Termín ukončení přijímání přihlášek ke studiu je 2. 3. 2020.

Škola vypsala pro zájemce o studium dva termíny dnů otevřených dveří. Vzhledem k nemocnosti a pracovní vytíženosti sdělujeme rodičům, že není v našich silách provádět individuální prohlídky školy. Děkujeme za pochopení.