Třídní schůzky a volby do Školské rady


Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky, ty se konají ve středu 20. 9. 2023 od 18:00 v kmenových učebnách. V rámci třídních schůzek proběhnou volby do Školské rady.


Volby do Školské rady


Škola zveřejňuje kandidáty do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky. Podrobné informace o vyhlášení volby naleznete v dokumentu Dodatečné oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady.