Týden Elišky Krásnohorské 2021


PONDĚLÍ  22. listopadu, 14 hod. Novinářka Milena Jesenská –  pozoruhodná absolventka Minervy

Mgr. Pavla Plachá, Ph.D.  (Ústav pro studium totalitních režimů)

pro třídy 6.1 a 7.1 v uč. IV v přízemí


ÚTERÝ  23. listopadu, 9 hod.  Eliška Krásnohorská: Z mého života

pro třídu 1.1 v uč. I ve 3. patře (bude vysíláno i přes MS Teams v týmu 1.1-Čj)


STŘEDA  24. listopadu, 9:30 hod.  Minervistka Alice Masaryková

Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. (vzdělávací program v Masarykově ústavu AV ČR)

pro třídu 6.1 přesunuto na březen


ČTVRTEK  25. listopadu, 14 hod.  Co chtěla Eliška Krásnohorská?

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

pro třídy 1.A a 1.B v uč. IV v přízemí


PÁTEK  26. listopadu, 11 hod.   Minerva byla první!

PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv UK)

pro třídu 3.A v uč. IV v přízemí