Úspěšná KVINTA během Českého dne proti rakovině

Jubilejní 25. ročník Českého dne proti rakovině


Český den proti rakovině 2021Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990.

Snahou Ligy proti rakovině je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. Zakoupením kytičky jste umožnili naplňovat tyto tři dlouhodobé cíle organizace:

  • soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci
  • snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných
  • podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.

Letos podpořila jubilejní ročník KVĚTINOVÉHO DNE třída kvinty. Studenti díky skvělému přístupu k akci pomohli k informování veřejnosti, některé skupinky dokázaly prodat všech 200 přidělených květinek. Kvintánům se podařilo vybrat celkovou částku 51 292 Kč, která bude použita na výše uvedené účely.

oficiální plakát celé akce

děkovný certifikát den proti rakovine 2021