Výsledky přijímacích zkoušek po náhradním termínu

dne 18. 5. 2022 v odpoledních hodinách. Před vyvěšením konečných výsledků mohou Ti, kteří konali náhradní termín přijímacích zkoušek, nahlédnout do spisů v čase 15:30 -16:30 hod. Konečné výsledky přijímacích zkoušek nijak neovlivní již přijaté uchazeče.