Zeměpisné vzdělávací pořady


Svět kolem nás

10038NjQ.pngProjekt Svět kolem nás postupně představí nejzajímavější kouty naší planety. Program tvoří fotografie, videomateriál a autentická hudba a zvuky. Program moderují dva moderátoři, kteří se expedice do určitého místa osobně zúčastnili. Cílem pořadu je poskytnutí znalostí ze zeměpisu a dalších přírodovědných oborů a rozšíření všeobecného přehledu, to vše poutavou formou.

Více informací pod odkazem zde.


Projekce ve školním roce 2021/ 22 je určena pro nižší gymnázium a proběhne v dubnu 2022 v Modřanském biografu na téma Čina - říše za Velkou zdí.