Pro studenty a rodiče: Když nevíte, co dělat, kam se obrátit!


Poradenský metodik prevence při Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4: PhDr. Lenka Marušková, tel. 267 997 015, lmaruskova@ppppraha.cz

Psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 4, Mgr. Renata Rynešová: tel. 267 997 036

Adiktologická ambulance - poradenství pro studenty v oblasti závislostí: www.ambulance.adiktologie.cz, ambulance@adiktologie.cz

Anima - občanské sdružení pro péci o rodiny závislých, rodinná terapie pro problematické konzumenty, Apolinářská 14a, 128 00 Praha 2: tel. 224 968 238, 224 968 239

Linka bezpečí: tel. 800 155 555, 116 111, www.linkabezpeci.cz

Národní linka prevence AIDS: tel. 800 144 444

Modrá linka: www.modralinka.cz, help@modralinka.cz, tel.: 549 241 010, 608 902 410 (řeší problémy spojené s dospíváním a sexualitou)

Dětská krizová centra: www.dkc.cz, tel. 241 484 149 (řeší problémy týraných, zneužívaných, zanedbávaných dětí)

Rodičovská linka: tel. 840 111 234, linka vzkaz domů tel. 800 111 113, internet help line,tel. 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

Drop-in: www.drop-in.cz, tel. 222 221 431 10

Život bez závislostí: tel. 233 541 627, 271 743 607

Poruchy příjmu potravy: Psychiatrická klinika 1.LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, tel. 224 965 362

Anabell: krizová linka tel. 848 200 210

Další kontakty naleznete v Preventivním programu.