Školní psycholog


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními.

V případě dotazu ohledně výuky dětí a jiných obtíží můžete také navštívit webové stránky Rodičovské linky či volat na 606 021 021.

Školní psycholog nabízí individuální konzultace v osobní problematice, poradenství v oblasti vztahových obtíží, přípravy do školy pro žáky, rodiče i učitele.

Místnost školního psychologa (P10) naleznete v přízemí.


PhDr. Jiří Šlédr
školní psycholog a metodik primární prevence
tel.:
241 080 294

konzultační hodiny


pondělí 8:00 - 14:30
úterý 8:00 - 14:30
 

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz