Školní psycholožka 


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


Mgr. Klára Pflegerová
tel.:
241 080 294
mob.:
731 619 880

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními.

V případě dotazu ohledně výuky dětí a jiných obtíží můžete také navštívit webové stránky Rodičovské linky či volat na 606 021 021.

Naše školní psycholožka nabízí individuální konzultace v osobní problematice, poradenství v oblasti vztahových obtíží, přípravy do školy pro žáky, rodiče i učitele.


konzultační hodiny

úterý 9:00 - 14:00
středa 9:00 - 14:00
čtvrtek 9:00 - 14:00

Lze domluvit setkání i v odpoledních hodinách.

Místnost školní psycholožky naleznete v přízemí.


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz