Učitelský sbor


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


Mgr. Karel Bednář
ředitel školy, matematika
241 080 272

Mgr. Kateřina Borovičková
výtvarná výchova
241 080 298

Mgr. Lenka Brunová
anglický jazyk, tělesná výchova
241 080 286

Mgr. Karel Bříza
informatika a výpočetní technika
241 080 276

Mgr. Šárka Cíchová
biologie, tělesná výchova
241 080 290

Mgr. Filip Dušek
třídní učitel III., český jazyk, společenské vědy
241 080 282

RNDr. Blanka Fabriková
anglický jazyk, fyzika, matematika
241 080 287

Mgr. Jakub Fajfr
třídní učitel V., matematika, tělesná výchova
241 080 288  

Mgr. Eva Flachowsky
německý jazyk
241 080 282

Mgr. Iva Hodíková
zeměpis, tělesná výchova
241 080 285  

Mgr. Kateřina Charvátová
německý jazyk
241 080 282

Mgr. Karel Chottous
francouzský jazyk
241 080 289

Mgr. Lenka Janečková
anglický jazyk, společenské vědy
241 080 286   

Ing. Jaroslav Kalousek
informatika a výpočetní technika
241 080 288

PhDr. Zuzana Korcová
třídní učitelka II., německý jazyk, matematika
241 080 288

Mgr. Jana Moravcová, Ph.D.
německý jazyk, tělesná výchova
241 080 282

Ing. Marie Nosková
chemie
241 080 284  

Mgr. Dana Pařízková
francouzský jazyk
241 080 289

Mgr. Blanka Pešková
třídní učitelka VI., matematika, fyzika
241 080 288

Mgr. Klára Pflegerová
školní psycholožka
241 080 294

PaedDr. Jaroslav Picka
český jazyk, společenské vědy
241 080 283

Mathieu Ponnard
francouzský jazyk
241 080 289

Bc. Nela Randová 
biologie, zeměpis
241 080 290

David Rankin
anglický jazyk
241 080 286

Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská
chemie, biologie
sezemska@gekom.cz
241 080 284 

Mgr. Jaroslava Schwarzová
zástupkyně ředitele, český jazyk
241 080 273

Ing. Roman Sixta 
informatika a výpočetní technika
241 080 276

RNDr. Martina Skuhravá
třídní učitelka 1.A, anglický jazyk, matematika, fyzika
241 080 287 

Mgr. Markéta Smetanová
hudební výchova
241 080 289  

Mgr. David Staněk
třídní učitel VII., dějepis, společenské vědy
241 080 283

PhDr. Kristýna Svobodová
třídní učitelka IV., chemie, biologie
241 080 284

Mgr. Jana Škvorová
třídní učitelka 4.A, zeměpis, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Jan Šperling
třídní učitel I., anglický jazyk, fyzika
241 080 286

Mgr. Martin Švejnoha
třídní učitel VIII., zeměpis, tělesná výchova
241 080 285

Mgr. Jaromír Tkadleček
třídní učitel 2.B, český jazyk, společenské vědy
241 080 282

Mgr. Jana Tláskalová
třídní učitelka 2.A, matematika, fyzika
241 080 290

Bc. František Topinka
výtvarná výchova
241 080 298

PaedDr. Jana Třeštíková
zástupkyně ředitele, matematika
241 080 274    

PhDr. Josef Tvrský
třídní učitel 3.B, dějepis

241 080 283


PhDr. Jarmila Veselá
výchovná poradkyně, český jazyk
241 080 280

RNDr. Alena Volfová
třídní učitelka 3.A, matematika, biologie
241 080 290 

Mgr. Jana Židoňová
anglický jazyk, společenské vědy
241 080 286

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz