covid-19 - hygienická opatření

upraveno 12. 3. 2022 v 22:00 - sekce „Oficiální dokumenty, metodické pokyny a ...“ a „Uvolnění pravidel pro nošení ochrany ...“


Oficiální dokumenty, metodické pokyny a další úřady vydané informace


Od 14. 3. 2022 obecně nejsou platná mimořádná covidová opatření k provozu a výuce škol. Zároveň již nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla.

Infromace pro školy s účinností od 14. 3. (změny týkající se ukončení povinného nošení ochrany dýchacích cest)
 

Uvolnění pravidel pro nošení ochrany dýchacích cest od 14. března 2022


Mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.


Distanční výuka a omlouvání absencí


Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola na základě organizačních možností se pokusí poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Škola postupuje při absenci takto:

  • Absence pozitivně testováného žáka konfirmačním RT-PCR testem je posuzována jako běžná nemoc, tzn. započtená absence.