2. kolo přijímacích zkoušek NEVYHLAŠUJEME


Vzhledem k získanému počtu zápisových lístků od přijatých uchazečů v 1. kole přijímacích zkoušek do čtyřletého studia 2. kolo NEVYHLAŠUJEME!