Prázdninové přání a letní provoz školy


Škola je během letních prázdnin otevřena v pracovní dny v době 8:30 13:00.
Všem studentům, zaměstnancům, rodičům a přátelům školy přejeme úžasné prázdninové dny plné milých a silných zážitků a našim absolventům mnoho úspěchů v jejich další životní etapě.

více »

Vyhlášení výsledků GEKOM Nature Photo 2020


Nejlepší snímky budou ve škole vystaveny v září 2020. Vítěze jednotlivých kategorií Vám ale představíme již teď.

více »

Zrušený dubnový zájezd do Anglie


Zájezd byl zrušen bez náhrady.
Cestovní kancelář bude tedy postupovat podle zákona: platby Vám budou vráceny v plné výši.

více »

Přijímací zkoušky - zápisový lístek


Zápisové lístky a žádosti o nová rozhodnutí je možno odevzdat v kanceláři školy v čase 7:15 - 16:15 hod. Děkujeme.

více »

Aplikace ABSOLVENTI.cz


Absolventi školy mají možnost se zapojit do aplikace ABSOLVENTI.cz.

Další informace na letáčku ZDE.

více »

GEKOM Nature Photo 2020


Hlasujte o nejlepší fotografie přírody studentů naší školy. Do soutěže je zapojeno více než 180 studentů a jejich fotek. Ty jsou rozděleny do alb podle soutěžních kategorií.

Celou galerii naleznete na: https://gekomnaturephoto.rajce.idnes.cz/

více »

Oznámení o konání voleb do školské rady 2020


V září 2020 končí funkční období volených členů do školské rady při našem gymnáziu. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do pátku 14. 8. 2020 písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: skola@gekom.cz.

více »

Osobní přítomnost žáků ve škole možná


Na základě nového Mimořádného opatření MZ dochází k uvolňování pravidel, která za splnění hygienických požadavků povolují osobní přítomnost žáků ve školách.

více »

Časový harmonogram přijímacích zkoušek


Vzhledem k tomu, že nemůžeme zveřejnit seznamy uchazečů a jejich rozmístění do učeben pro konání přijímací zkoušky, zveřejňujeme alespoň rozmístění učeben pro přijímací zkoušku v budově školy, čas vstupu do budovy a časový harmonogram vlastní přijímací zkoušky. Čas vstupu (příchodu) a označení učebny velkým písmenem mají všichni uchazeči na pozvánce. Budeme se snažit o co nejplynulejší příchod uchazečů do školy tak, abychom dostáli všem hygienickým opatřením. Nastavené časové intervaly jsou velmi krátké, ale pokud všichni uchazeči budou mít vyplněné čestné prohlášení a budou znát označení učebny pro přijímací zkoušku, věříme, že se nám podaří všechny uchazeče umístit do budovy tak, aby byli všichni včas v příslušných učebnách. Vlastní přijímací zkouška začíná v 8:30 hod.

více »

Důležité upozornění k přijímacím zkouškám


Důležitá informace k přijímacím zkouškám.
V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Upozorňujeme, že všichni uchazeči jsou nezletilí a čestné prohlášení musí podepsat zákonný zástupce. Pokud tedy žák přijde k přijímací zkoušce sám (přichází v úvahu spíše u uchazečů o čtyřleté studium) a nebude mít vyplněné čestné prohlášení, neexistuje žádná možnost dodání tohoto prohlášení před přijímací zkouškou.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění obdržel každý uchazeč poštou současně s pozvánkou a dalšími informacemi o přijímacím řízení.

více »

Hodnocení a uzavření klasifikace, termíny maturitních a přijímacích zkoušek


Na základě Vyhlášky 211/2020 Sb. a její metodiky škola vydala „Hodnocení výsledků vzělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/ 2020“. V tomto dokumentu je popsáno, jak budou hodnoceni žáci nematuritních ročníků a maturitního ročníku, a jsou zde stanoveny termíny uzavření ročníku.

více »

Otevření školy pro maturanty


Důležitá hygienická a bezpečnostní opatření spojená s konzultační výukou maturantů.
Škola bude žákům maturitního ročníku otevřena denně v období 11. – 22. 5.  od 7:30 do 14:00, rozvrh konzultační výuky byl zaslán emailovou zprávou a prostřednictvím platformy Bakaweb - Komens.

více »

Aktuální informace k provozu školy a uzavírání 2. pololetí školního roku 2019/2020


V pondělí 27. 4. vydalo MŠMT vyhlášku 211/2020 Sb. k hodnocení 2. pololetí. Zde je popsáno, jak budou hodnoceni žáci nematuritních ročníků a maturitního ročníku. Nejpozději do 10. května vydá MŠMT hygienické a bezpečnostní podmínky, za kterých bude možná účast studentů ve škole. Do konce příštího týdne budu informovat o způsobu hodnocení a termínech uzavření ročníku.

Podle pokynu MŠMT bude od 11. května možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Příslušní studenti a vyučující již znají základní rozpis těchto konzultací. Účast studentů není povinná, ale je v jejich zájmu se zúčastnit, aby byli připraveni k úspěšnému složení maturitní zkoušky.

                                                                                                        Karel Bednář, ředitel školy

více »

Zrušený poznávací zájezd do Švédska


Vzhledem k současné situaci jsme byli nuceni zrušit poznávací zájezd do Švédska.

Vámi uhrazenou částku budeme vracet v plné výši na číslo bankovního účtu, ze kterého jsme platbu přijali.

více »

Informace pro studenty, rodiče, uchazeče a veřejnost


Ve středu 25. 3. proběhla koordinační schůzka vedení školy s předsedy předmětových komisí a výchovnou poradkyní. Na základě společného jednání oznamuji:

více »

Vzdělávací zájezd do jižní Anglie a Londýna


Na duben 2020 byl v plánu vzdělávací zájezd do Anglie.
Momentálně jednáme o změně termínu na říjen 2020. Žádáme o uhrazení ceny zájezdu všechny, kteří tak dosud neučinili.

více »

Mimořádné opatření - zrušení výuky, samostudium, úřední provoz školy


Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je pro žáky výuka (včetně školních akcí a soutěží, kroužků a přípravných kurzů) od středy 11. 3. 2020 zrušena škola je pro ně do odvolání uzavřena.

více »

Vlajka pro Tibet


Naše škola se opětovně připojila k akci Vlajka pro Tibet. Tibetská vlajka bude viset na škole 10. 3. 2020.

více »

Počty přihlášek k přijímacím zkouškám 2020


K přijímacím zkouškám 2020 máme následující počty přihlášek.

čtyřleté studium: 89
osmileté studium: 244
 

více »
1 2 3 4 5 6 > >>