Celoškolní dotazníkové šetření


Milí studenti, vážení rodiče, učitelé.

Zajímá nás váš pohled na chod školy, způsob vyučování, jednání a informování. Po několika letech vám opět předkládáme dotazník a prosíme o jeho vyplnění. Důležité jsou pro nás všechny různé připomínky, které nám pošlete. Dotazníky vyplňte on-line na adrese mapaskoly.cz v období 8. –  28.  2., šetření je zcela anonymní. Za každé dítě se vyplní pouze jeden dotazník rodiče. Pokud rodiče mají ve škole více dětí, měli by dotazník vyplnit za každé dítě – a to vždy s přihlašovacími a identifikačními údaji platnými pro odpovídající třídu, které budou předány v pondělí 8. 2. prostřednictvím třídních učitelů. Vyhodnocení bychom měli obdržet 7. dubna a samozřejmě vás o nich budeme informovat.

Máme pro vás připraven ještě dotazník, který se bude týkat pouze distanční výuky. Ten vás požádáme vyplnit v průběhu jarních měsíců.

Děkujeme za pomoc a spolupráci.

Vedení školy